Tarih 9 II.Dön.II. Yazılı Sorularıdır.

1. Divanü’l Hatem: Devletin gelir giderlerine bakardı. (D ) (Y)
2. Devlete ait bazı toprakların gelirlerinin hizmet ve maaşlarına karşılık olmak üzere asker ve sivil yöneticilere verilmesine …………..denir. Hz Ömer döneminde başlamıştır.
3.Avrupalılar teknik alanda Müslümanlardan Kâğıt yapımı, barut, matbaa, pusula ve dokuma sanayi ile ilgili şeyleri almışlardır. (D ) (Y).
4 İllere gönderilen şehzadelerin yanlarına verilen tecrübeli devlet adamlarına ……..……….. ….denir.
5. Orta Asya’da kurulan ilk Türk İslam devleti …………… ……………..dır.
6.………………………………..sonucunda Araplarla Türkler arasındaki siyasi ilişkiler düzeldi ve Türkler arasında İslam dini yayılmaya başladı.
7.Müslüman Olmayanlardan alınan onda bir toprak vergisine öşür denir. (D) (Y)
8. Karluk, Yağma, Çiğil, İtil Bulgarları ve oğuzlar ilk İslamı kabul eden Türk boylarıdır. (D) (Y)

9.Abbasi devletinin parçalanması ile kuzey Afrika ve Mısır’da kurulan devletleri yazınız?
10.Dandanakan savaşının tarihini ve önemini yazınız?
11.1071 Malazgirt savaşının önemini yazınız ?
12Anadoluda kurulan ilk Türk devletlerini yazınız ?
13.B.Selçuklu devletine bağlı olarak kurulan devletleri yazınız?

14.Anadolu’ya ilk Selçuklu akını kim tarafından hangi amaçla yapılmıştır. Yazınız?