Türk-İslam devletlerinde Ekonomi

1. İlk Türk – İslam devletlerinde İslamiyet’in etkisiyle ekonomide hâkim olmaya başlayan başlıca yeni anlayışlar nelerdir?

  • İsraftan kaçınma
  • Devletin üretimden çok denetimle ilgilenmesi
  • Servet ve mülkiyetin yaygınlaştırılması
  • Adil gelir dağılımının sağlanmasıdır.


2. Türk-İslam devletlerinin ekonomileri neye dayanmaktadır?

Tarım, hayvancılık ve ticaret.

3. Asya'da kurulan Türk-İslam devleri ticaretin gelişmesi için neler yapmışlardır?

İpek Yoluna hakim olmaya çalışmışlar. Ticaret yollarının emniyetini sağlamak için çaba sarf etmişlerdir.

4. Büyük Selçuklu Devleti ekonominin gelişmesi için neler yapmıştır? Örneklerle açıklayınız.

A) Kademe kademe İpek Yolu üzerindeki şehirleri ele geçirmeye çalıştılar.
B) Şehirlerin imarına büyük önem verdiler. (Melikşah Döneminde elde edilen gelirler; ülkenin her yanında yaptırılan cami, medrese, kütüphane, türbe, saray, ribat, han, köprü, kale ve su tesislerine harcanmıştır.)
C) Yeni fethedilen kentlerde vergi indirimine gidilmiştir. (Horasan’ı aldıktan sonra, yöre halkından bir yıl süreyle vergi alınmayacağını ilan eden
Tuğrul Bey, İsfahan’ı fethettikten sonra kent halkına üç yıl vergi muafiyeti tanımıştır. Böylece savaıta harap olan şehirler, kısa zamanda eski canlılığına kavuşmuştur.)

5. Mısır’da kurulan Türk devletleri hangi ticaret yoluna hâkim olarak gelirlerini artırmaya çalışmışlardır?

Baharat Yolu


6. Mısır'da kurulan Türk devletleri ticaretin gelişmesi için neler yapmıştır?

Başta Venedik olmak üzere Avrupa ülkeleri, ticaret toplumları ile ilişkileri sıkı tutmuşlardır.