11. TARİHİ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ

- tarihi olaylara ait bilgiler, olayın geçtiği döneme ait verilere dayanır. Bu nedenle tarih bilgilerine değişmez doğrular olarak bakılamaz. Çünkü:
Bulunan her yeni belge:
- Mevcut bilgilerimizin eksikliğini tamamlayabilir.
- Daha önceki elde edilen bilgileri doğrulayabilir.
- Mevcut bilgileri yanlışlaşabilir.
- Geçen zaman içinde, bugün geçerli olan bilgiler, yeni belgelerin de değerlendirmeye alınmasıyla sonraki zamanlarda farklı yorumları gündeme getirebilir.