DERS PLANI

Dersin Adı TARİH
Sınıf 10
Ünite ÜNİTE: 4. 18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
Konu 18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
1. Avrupa Devletlerinin Genel Durumu
2.Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları
III. Ahmed Dönemi
Süre 80 dk. (2 Ders Saati)
Öğrenci Kazanımları;
Hedef ve Davranışlar. 1. Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder.
2. III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri; Prut, Pasarofça, Lale Devri, Patrona Halil,
Öğretme-Öğrenme,
Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Özet ve Tekrar
Kaynak.Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, Harita, tarih Atlası
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Sözel-Dilsel: - Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.
- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.
- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.
- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.
- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.
- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.
- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.
- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.
- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.
Doğacı:
Sosyal-Kişiler arası:
Mantıksal:
İçsel-Bireysel:
Görsel-Uzaysal:
Bedensel:
ÖZET: - Avrupa Devletlerinde 18.yüzyılda Makyavelizm olarak bilinen amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu anlayışı egemen olmuştur. Zenginlik kaynaklarını ele geçirebilmek için birbirleriyle mücadele etmişlerdir.
- Bu durum karşısında Osmanlı Devleti de denge politikası uygulamaya karar vermiştir.
- Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşmasıyla başlayıp (1699), Yaş Antlaşmasıyla (1792) sona eren döneme “Gerileme Devri” denir.
- Bu dönemde Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemiş ancak başarılı olamadığı gibi daha fazla toprak kaybetmiştir
- Osmanlı-Rus Savaşı sonucu 1711 Prut Antlaşmasıyla 1700 İstanbul Antlaşmasıyla kaybedilen yerler geri alındı.
- 1715-1718 Osmanlı – Venedik ve Avusturya savaşları sonucu Venediklilerden Mora geri alındı. Ancak Avusturya’ya yenilen Osmanlılar, Macaristan ve Belgrat’ı kaybetti.
- 1718-1730 arası Lale Devri yaşandı.
- 1722-1746 Osmanlı – İran savaşları sonucu Kasrı Şirin antlaşmasıyla belirlenen sınırlara geri dönülmüş ve İran savaşları sona ermiştir.
- Osmanlı devleti bundan sonra devletler arasında “Denge Politikası” izlemeye başladı
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME:
- İlgili yerlerin harita üzerinde gösterilmesi.
- Osmanlı devleti neden denge politikası izlemeye başlamıştır, tartışınız?
- Lale devri nedir? Bu dönemde yapılan yenilikler nelerdir?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi: - Coğrafya Dersiyle ilgili harita, Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili sözlük ve kavram bilgisi.
Planın Uygulanmasına
İlişkin Açıklamalar:
Uygundur
Okul Müdürü

Ders Öğretmeni