1. #1
  tulayabakaymindiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Mart.2008
  Yaş
  42
  Mesajlar
  27  Sevgili arkadaşlar bu dersle ilgili Yıllık ödev konularını belirleyen varsa göndebilir mi?Ben Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun kitabından yola çıkarak Konuları belirlemeyi düşünüyorum ?Başka fikri olan varsa bizimle paylaşabilir.


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 2. #2
  tulayabakaymindiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Mart.2008
  Yaş
  42
  Mesajlar
  27

  Sevgili Arkadaşlar yıllık plana bakarak ödev konularını hazırlamaya çalıştım.ödev verirken konu içerisinde hangi araştırmaları yapacağını kazanım ve etkinliklerden yola çıkarak verebiliriz sanırım.inşallah faydalı olur...


  1-Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeleri(Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi)
  2- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri(Sovyetler Birliğinin Kuruluşu ve Güçlenmesi,Sovyet Dış Politikası)
  3-Ortadoğu’da manda yönetimlerinin kurulma süreci(Ortadoğuda’ki Gelişmeler,Bölgenin Tanımı ve Önemi,Barış Düzenlemelerinin Yarattığı Sorunlar)
  4-Japonya’nın Uzakdoğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkması ve dünya güçler dengesine etkisi(Japonyadaki Gelişmeler ve Meiji Restorasyonu)
  5-1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın ortaya çıkması ve dünyaya etkileri(1929 Ekonomik Buhranı ve Ekonomik Çöküntü)
  6- İki savaş arası dönemde Avrupa’da meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler(Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ,Savaş Sonrası Almanya ,Nazilerin Yükselişi)
  7-İki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeler
  8-. 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özellikleri(İki Savaş Arası Türk Dış Politikası)
  9- Almanya, İtalya ve Japonya’nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında izlediği politikaları(Alman ve İtalyan İdeolojileri
  Almanya İtalya ve Japonya’nın Amaçları)
  10- Savaşın Nedenleri, Savaşın Avrupa’da Başlaması ve Yayılması, İkinci Dünya Savaşı’nın Sonu, İkinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları)
  11- İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin İzlediği Dış Politika
  12- İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler.
  13- Soğuk Savaş Kavramı ve Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi (1945-47)
  14- Doğu Bloku’nun Kurulması(Varşova Paktı)
  15- Batı Bloku’nun kurulması(NATO)
  16- Uzakdoğu’daki siyasi gelişmeler.(CENTO ve CEATO)
  17- Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası
  18- Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
  19- Soğuk Savaş Döneminde Meydana Gelen Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanındaki Gelişmeler
  20- Yumuşama politikası(Anlamı, Kökeni ve Ortaya Çıkışı)
  21-Yumuşama Döneminde ortaya çıkan çatışmaların sebep ve sonuçları
  22- Yumuşama dönemi ve sonrası Arap-İsrail savaşlarının sebep ve sonuçları, ve Filistin Sorunu
  23- Yumuşama dönemi ve sonrası Petrol Bunalımı ve OPEC
  24- Yumuşama dönemi ve sonrası İran ve Irak’taki siyasi gelişmeler(İran – Irak Savaşının sebep ve sonuçları)
  25- Yumuşama dönemi ve sonrası Türk Dış Politikası
  26-- Yumuşama dönemi ve sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler
  27-.SSCB’deki politika değişikliği ve Doğu Bloğu’nun dağılmasının dünya tarihi açısından önemi
  28-SSCB’nin yıkılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını Kazanmaları
  29- Doğu Bloku’nun yıkılmasından sonra Avrupa’da meydana gelen gelişmeler
  30- Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Süreci ve Bu Süreçte Meydana Gelen Gelişmeleri
  31-. Doğu Bloku’nun dağılmasından Sonra Balkanlarda Meydana Gelen Gelişmeleri(Yugoslavya İç Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler)
  32- Doğu Bloku’nun dağılmasından sonra Ortadoğu ve Afganistan’da meydana gelen gelişmeleri
  33- Küreselleşen Dünyadaki Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanındaki Gelişmeler
  34-- Küreselleşen Dünyadaki Türk Dış Politikası
  35- Küreselleşen Dünyadaki Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
  36- Küreselleşen Dünyada Meydana Gelen Gelişmelere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar  KAYNAKÇA
  AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2008.

  ARI, Tayyar, Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007.

  ARTAN, Atila, Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri, Türkiye İlişkileri, İstanbul 1993.

  ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, Ankara.

  Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988). Türkiye İş
  Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1989.
  ATAK, M. Sadık, Harp Sonrasında Dünya (1945-1966), Ankara, 1966. AYDIN, Mustafa, Türk Dış Politikası Kaynakçası, Ankara, 2001. BAL, İdris, Türk Dış Politikası, Ankara, 2006.
  BLAINEY, Geoffrey, 20. Yüzyılın Kısa Tarihi, Çev. Onur ŞEN, Tufan TIĞLI, İstanbul, 2007. Dünya Tarihi, Çev. Furkan AKDERİN, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Ankara, 2007. GÖNLÜBOL, Mehmet, Uluslararası Politika İlkler-Kavramlar-Kurumlar, Attila Kitabevi,
  Ankara, 1993.

  GÖNLÜBOL, Mehmet ve diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası, A.Ü. SBF Yayınları, Ankara, 1983.

  HAYİT, Baymirza, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

  KISSENGER, Henry, Diplomasi, (Çev: İbrahim H. Kurt), Türkiye İş Bankası Yayınları,
  Ankara, 1998.
  LEWIS, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev: M. Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1970.
  LANGLOIS, Georges ve diğerleri, 20. Yüzyıl Tarihi, Nehir Yayınları, İstanbul, 2000. McNeil, William H, Dünya Tarihi, Çev: Alaeddin ŞENEL, İmge Kitabevi Yayıncılık,
  İstanbul, 2007.
  Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996.
  SARAY, Mehmet, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
  1997.
  SANDER, Oral, Siyasî Tarih (1918-1994), İmge Yayınevi, Ankara, 1996.
  SOYSAL, İsmail, Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye Olaylar Kronolojisi, İstanbul, 1997.
  TÜREL, Yılmaz, Uluslararası Politikada Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan 2000'e, Akçağ Basım-Yayın, Ankara, 2004.

  Türk Dış Politikası, Ed: Baskın ORAN, İletişim Yayınları, C. I-II, İstanbul, 2006.

  Türk Dış Politikasının Analizi, Derleyen: Faik SÖNMEZOĞLU, Der Yayınları, İstanbul,
  1998.
  Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
  UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-2001), Der Yayınları, İstanbul, 2008.
  WOODRUFF, William, Modern Dünya Tarihi, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2007.
  YARDIMCI, Remzi, İzzet ÇIVGIN, Çağdaş Dünya Tarihi, Pozitif Yayınları, Ankara, 2007.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 3. #3
  zerdushtt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Eylül.2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  35

  1929 dünya ekonomik bunalımının türkiyeye etkileri ve türkiyede alınan ekonomik önlemler. gayet iyi bir konu

 4. #4
  zerdushtt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Eylül.2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  35

  sscb nin dağılması da ayrı bir konu alanı olabilir..

 5. #5
  m_meltem_m - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Eylül.2011
  Mesajlar
  239
  Yeni yönetmeliğe göre yıllık ödev diye bir şey olmadığına göre Konu başlığını ''proje konuları''olarak değiştirmek gerekiyor sanırım.
  Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim, Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

 6. #6
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  6,615
  Alıntı m_meltem_m Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yeni yönetmeliğe göre yıllık ödev diye bir şey olmadığına göre Konu başlığını ''proje konuları''olarak değiştirmek gerekiyor sanırım.
  Konu yeni başlık üzerinden devam edeceğinden kilitlenmiştir. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi performans görevi konuları için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş