Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi

Prof. Dr. Mesut ÇAPA


ÖZET
Cumhuriyetin ilk Yıllarında Atatürk ve arkadaşları, yeni ve modern bir devlet yaratmak için eğitimin çok önemli olduğunun farkına vardılar. Bu çerçevede, eğitim alanında yapılan ilk reformlar arasında Tarih öğretimine özel bir önem verildi ve ilköğretim Tarih müfredat programı 1924 ve 1926 Yıllarında iki kez değiştirildi. 1930'larda Tarih öğretimiyle ilgili önemli bir karar alındı ve Türk Tarih Tezi yürürlüğe konuldu. Bu çerçevede, ilk ve ortaöğretime yönelik olarak yeni Tarih ders kitapları yazıldı ve yüksek öğretimde İnkılâp Tarihi dersleri okutulmaya başlandı. Bu makalenin amacı, Atatürk dönemi Tarih öğretimini ders kitapları, müfredat programlan ve öğretim yöntemleri açısından incelemektir. Bu çerçevede, Atatürk dönemi Tarih ders kitapları ve müfredat programları araştırılmıştır. Elde edilen verilerin ışığı altında, Atatürk döneminde yeni ve modern bir devlet yaratmak için, tarihin önem verilen disiplinlerden biri olduğu ve bu alanda önemli çalışmaların yapıldığı görülmektedir.

Makalenin tamamına ulaşmak için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...