1)yumuşama dönemini başlamsında etkili olan liderler kimlerdir?

2)ABD Sovyet Rusya yakınlaşmasında belirleyici temel nedenler nelerdir?

3)Küba krizinin ortaya çıkışını hazırlayan etmenler nelerdir?

4)helsinki nihai senedinin yarattıgı temel sonuç nedir?

5)salt 1 antlaşması ne zaman kimler arasında imzalanmıştır? bu ant yapılmasını gerekli kılan temel etken nedir?

ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER yardım edin lütfen