REFORM
Reform hristiyanlığı asli şekline çevirmek için XVI.Yüzyılda katolik mezhebinde yapılan düzeltme ve değişikliklerdir.Reform sonunda pretastanlık mezhebi ortaya çıkmış ve layık eğitim sistemine geçilmiştir.
REFORMUN SONUÇLARI

1.Arupada mezhep birliği bozuldu.Katolik ve ortodoks mezheplerine protestanlık ,Kalvinizm ve Anglikanizm eklendi.
2.Papalara ve din adamlarına güven ve azaldı.
3.Protestanlığı kabul eden ülkelerde kiliselerin mallarına el kondu.
4.Katolik mezhebi Protestanlık mezhebi karşısında kendisini düzeltme gereği duydu.Hristiyanlık dünyasının en büyük tarikati olan Cizvit Tarikati kuruldu.Bu tarikat deniz aşırı ülkelerde hristiyanlığı yaymaya çalıştı.
5.Laik eğitim sistemine geçildi.
6.Kilisenin devlet üzerindeki baskısı kalktı.
umarım işine yarar. reform