1. #1
  pınar_ceylan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Ekim.2008
  Yaş
  31
  Mesajlar
  10  Sitemizde üye olan saygıdeğer öğretmenlerimin tarihini düzgün kalemlerden çıkmış kitapları okuyup kendini geliştirmeye ihtiyacı olan pınar kardeşlerine kitap önerisi yapmak gibi bir yardımları olabilir mi acaba?Sitemizde kitaplık diye bir bölümün olduğunu biliyorum ama benim özel tavsiyelere ihtiyacım var...şimdiden çok teşekkür ederim,saygılarımla...


  » &quot;Muhakkak olan bir taraf varsa, eskinin... içinde kaybedilmiş bir cennet[in] bir hazine gibi durması..., bizi kendine çağırması, bunu yapamadığı zamanlarda da, hayatımızdan bizi şüphe ettirmesidir.&quot;<br />Ahmet Hamdi Tanpınar

 2. #2
  albaybulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10.Kasım.2008
  Yaş
  39
  Mesajlar
  5

  1- Ziya Gökalp, Türk Töresi, Ankara 1976.
  Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, (nşr. İ. Aka- Y. K. Kopraman),Ankara 1976. (Bkz., Türk Uygarlığı Tarihi, (nşr. Y. Çotuksöken), İstanbul 1991)
  Ziya Gökalp, Malta Konferansları, Ankara, 1977.
  Ziya Gökalp, Makaleler I-
  2- Bursalı Tahir Bey, Türklerin İlim ve Fünûna Hizmetleri, İstanbul 1911. (Ayrıca bkz., R.Demir-Y.Unat, Bursalı Mehmet Tahir Bey ve Türklerin İlim ve Fünûna Hizmetleri, Ankara 1995)
  3- M. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1986.
  M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976.
  M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1978.
  M. Fuad Köprülü, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, İstanbul 1940.
  M. Fuad Köprülü, Orta Zaman Türk Hukuki Müesseseleri, İstanbul 1937.
  M. Fuad Köprülü, İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf
  Müessesesi, İstanbul 1983.
  M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
  Hakkında Mülahazalar. İstanbul 1981. (Ayrıca bkz.,
  M. Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1988.
  M. Fuad Köprülü, Osmanlı’nın Etnik Kökeni, İstanbul 1999.
  4- Emel Esin, İslâmiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâm’a Giriş, (Türk Kültürü El Kitabı II/1 b’den Ayrı Basım), İstanbul 1978.
  Emel Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul 2006.
  Emel Esin, Türk Kozmolojisi, İstanbul 1979.
  Emel Esin, Türk Kültür Tarihi; İç Asya’daki Erken Safhalar, Ankara 1997.
  5- W. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara 1975.
  W. Barthold, (M.F. Köprülü’nün İzah ve Düzeltmeleriyle), İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 1973.
  W. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan (nşr. H. D. Yıldız), İstanbul 1981.
  W. Barthold, Uluğ Bey ve Zamanı, (nşr. İ. Aka), Ankara 1990.
  6- A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970.
  A. Zeki Velidi Togan, Türk İli Türkistan ve Yakın Mazisi, İstanbul 1947.
  A. Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı, İstanbul 1972.
  A. Zeki Velidî Togan, Türklüğün Mukadderatı Üzerine, (nşr. T. Baykara), İstanbul 1977.
  A. Zeki Velidi Togan vd., Türk Kültürü El Kitabı (II/1 a), -İslâmiyet’ten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar-,(Ed., E. Esin) İstanbul 1972.
  7- W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Ankara 1996.
  W. Eberhard, Çin Tarihi, Ankara 1987.
  W. Eberhard, Uzakdoğu Tarihi, Ankara 1987.
  W. Eberhard, Eski Çin Kültürü ve Türkler, İstanbul 1943.
  8- İsmail Hami Danişmend, Garp Membalarına Göre Garp Medeniyetinin Membaı Olan İslam Medeniyeti, İstanbul 1967.
  İsmail Hami Danişmend, Tarihi Hakikatler I-II,
  İsmail Hami Danişmend, Türklük Meseleleri, İstanbul 1976.
  İsmail Hami Danişmend, Türk Irkı Niçin Müslüman Oldu (Türklük ve Müslümanlık), Konya 1978.
  İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi I-V, İstanbul 1971-1972.
  İsmail Hami Danişmend, Garb Menba’larına Göre Eski Türk Şeciyye ve Ahlâkı, İstabul 1982.
  9- Sadri Maksudî Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul 1947.
  Sadri Maksudî Arsal, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, İstanbul 1975.
  10- Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1972.
  Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler I-II, Ankara 1986–1991.
  Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul 1976.
  Abdülkadir İnan, Manas Destanı, İstanbul 1972.
  11- H. Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987.
  H. Namık Orkun, Türkçülüğün Tarihi, İstanbul 1944.
  H. Namık Orkun, Oğuzlara Dair, Ankara 1935.
  H. Namık Orkun, Yeryüzünde Türkler, İstanbul 1944.
  H. Namık Orkun, Türk Efsaneleri, İstanbul 1963.
  12- Bahaeddin Ögel, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi-Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre-, Ankara 1962.
  Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I-II, Ankara 1971–1995
  Bahaeddin Ögel, Dünden Bu GüneTürk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1988.
  Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş I-IX, Ankara 1991.
  Bahaeddin Ögel, BüyükHun İmparatorluğu Tarihi I-II, Ankara 1981.
  Bahaeddin Ögel, Sino-Turcica; Çingi Han ve Çindeki Hanedanının Türk Müşavirleri, Taipei 1964.
  Bahaeddin Ögel vd., Türk Millî Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Ankara 1986.
  Bahaeddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı (13.Yüzyıl Sonlarına Kadar), Ankara 1982.
  13- İsmet Parmaksızoğlu, Türklerde Devlet Anlayışı (İmparatorluk Devri 1299-1789), Ankara 1982.
  14- Türk Kültürünü Araştırma Enst., Türk Dünyası El Kitabı, Ankara 1976.
  15- İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini,
  İbrahim Kafesoğlu, Türk Bozkır Kültürü, İstanbul 1988.
  İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ankara 1988.
  İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara 2000.
  İbrahim Kafesoğlu, Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, İstanbul 1970.
  İbrahim Kafesoğlu, Türkler ve Medeniyet, İstanbul 1995.
  16- Hikmet Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi, İstanbul 1978.
  Hikmet Tanyu, Dinler Tarihi Araştırmaları, Ankara 1973.
  17- Mustafa Kafalı, Altınordu Hanlığı’nın Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, İstanbul 1976.
  Mustafa Kafalı, Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi, Ankara 1997.
  18- Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara 1976.
  Laszlo Rasonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri ve İlk Müslüman Türkler, Ankara 1983.
  19- Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1976.
  Muharrem Ergin, Dede Korkut Hikâyeleri, (Ayrıca bkz., inceleme-metin…
  Muharrem Ergin,
  20- Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, İstanbul 1972.
  Nejat Diyarbekirli vd., Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara 1993.
  21- Ömer Lütfi Barkan,
  Ömer Lütfi Barkan,
  Ömer Lütfi Barkan,
  22- Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, Ankara 1991
  23- Akdes Nimet Kurat, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Yarlıklar ve Bitikler, İstanbul 1940.
  Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1972.
  Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Ankara 1987.
  Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya; XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798–1919), Ankara 1970.
  Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve İdil Boyu, Ankara 1966.
  Akdes Nimet Kurat, Peçenek Tarihi, İstanbul 1937.
  24- Erol Güngör, Tarihte Türklük, İstanbul 1988.
  25- Mehmet Eröz, ttttt Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul 1976.
  Mehmet Eröz, Yörükler, İstanbul 1991.
  Mehmet Eröz, Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul 1977.
  Mehmet Eröz, Hrıstiyanlaşan Türkler, Ankara 1983.
  26- Faruk Sümer, Oğuzlar (Tarihleri, Boy Teşkilatları ve Destanları), İstanbul 1984.
  Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı; Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar, İstanbul 1985.
  Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, İstanbul………
  Faruk Sümer, Çepniler; Anadolu’nun Bir Türk Yurdu Haline Gelmesinde Önemli Rol Oynayan Bir Türk Boyu, İstanbul 1992.
  Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları I-II, İstanbul 1999.
  27- Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi III; Alparslan ve Zamanı, Ankara 1992
  28- Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi; Türk Dünya Nizamının Millî, İslâmî ve İnsanî Esasları, İstanbul 1993.
  Osman Turan, 12 Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul 1941.
  Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul 1980.
  Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ankara 1988.
  Osman Turan, İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler, Ankara 1984.
  Osman Turan, Tarihi Akışı İçinde Din ve Medeniyet, İstanbul 1980.
  29- Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Ankara 1988.
  Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz? İstanbul 1974.
  Mümtaz Turhan, Cemiyet İçinde Fert, İstanbul 1970.
  30- Oktay Aslanapa, Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri, Ankara 1996.
  Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1989.
  Oktay Aslanapa, Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), -- 1977.
  Oktay Aslanapa, Anadolu’da İlk Türk Mimarîsi; Başlangıç ve Gelişmesi, Ankara 1991.
  31- Tuncer Baykara, Anadolu’nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadî Tarihi Üzerinde Araştırmalar, İzmir 1990.
  Tuncer Baykara, Türk Kültürü, İstanbul 2003.
  Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Ait Araştırmalar, İzmir 1992.
  Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985.
  Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I; Anadolu’nun İdarî Taksimatı, Ankara 1988.
  Tuncer Baykara, Türk Adının Anlamı, Ankara 1998.
  32- M. Abdulhalûk Çay, Türk Ergenekon Bayramı, Ankara 1988.
  33- Zekeriya Kitapçı, Orta Asya Türklüğü’nün Büyük İslâm Kültür ve Medeniyetindeki Yeri, Konya 1995.
  Zekeriya Kitapçı, Türk Boyları Arasında İslâm Hidayet Fırtınası; Moğollar Arasında İslâmiyet I, Konya 2000.
  Zekeriya Kitapçı, Mukaddes Çevreler ve Eski Hilafet Ülkelerinde Türk Hatunları, Konya 1995.
  Zekeriya Kitapçı, Saadet Asrında Türkler; İlk Türk Sahabe, Tabiî ve Tebea Tabiileri, Konya 1993.
  Zekeriya Kitapçı, Yeni İslâm Tarihi ve Türkler; Türkistan’ın Araplar Tarafından Fethi I, Konya 2001.
  Zekeriya Kitapçı, Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türk Varlığı; Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar, İstanbul 1989.
  Zekeriya Kitapçı, Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri Arasında İslâmiyet, Konya 2004.
  34- Atatürk Kültür Merkezi, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Ankara 1990.
  35- Abraham A. Moles, Kültürün Toplumsal Dinamiği, (nşr. N. Bilgin), İzmir 1983
  36- M. Fahrettin Kırzıoğlu, Dede-Korkut Oğuznâmeleri I, İstanbul 1952.
  37- Nurettin Sevin, Onüç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış, Ankara 1990.
  38- Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara 1990.
  39- Gülçin Çandarlıoğlu, Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü (Çin Kaynakları ve Uygur Kitabelerine Göre), İstanbul 2004.
  Gülçin Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri (9–11. Asırlar), İstanbul 1967.
  40- Hamid Zübeyr Koşay, Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1974.
  41- Osman F. Sertkaya-Rysbek Alimov, Eski Türklerde (Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde) Para, İstanbul 2006.
  42- Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul 2004.
  Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1979.
  43- Hasan Küçük, Türk-İslâm Sosyal Düşünce Yapısı, İstanbul 1980.
  44- Sabri Akdeniz, Kültür Sömürgeciliği –Araçları, Aracıları, Yöntemleri, Kurumları- İstanbul 1997.
  45- Ziya Kazıcı, İslâm Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1996.
  46- Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi I-II, İstanbul 1995.
  Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası; Celalî İsyanları, İstanbul 1995.
  47- Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri I-III, İstanbul 1976-2001
  48- Aydın Taneri, Türk Devlet Geleneği –Dün, Bugün-, İstanbul 1993.
  Aydın Taneri, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hükümdarlık Kurumunun Gelişmesi ve Saray Hayatı-Teşkilâtı, Ankara 1978.
  Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı (Menâkibü’l-Arifin’in Değerlendirilmesi), Konya 1978.
  49- Özden Süslü, Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri, Ankara 1989.
  50- Gönül Öney, Beylikler Devri Sanatı XIV-XV. Yüzyıl (1300-1453), Ankara 1989.
  51- Şerare Yetkin, Türk Halı Sanatı, Ankara 1991.
  52- İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Türklerde Yazı Sanatı, Mersin 1993.
  53- Özkan İzgi, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi (Hukuk Vesikalarına Göre), Ankara 1987.
  54- Yusuf Durul, Türk Kilim Motifleri, Ankara 1987.
  55- Melek Sevüktekin Apak vd., Osmanlı Dönemi Kadın Giyimleri, Ankara 1997.
  56- Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara 1967.
  57- Süheyl Ünver, Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz, Ankara 1987.
  58- Hasan Basri Öngel, Türk Kültür Tarihinde Spor, Ankara 2001.
  59- Özbay Güven, Türklerde Spor Kültürü, Ankara 1982.
  60- Fehmi İşcan, Türklerde Spor, Ankara 1988.
  61- Zeki Ömer Defne, Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Edebi Sanatlar Bakımından Bir Araştırma, Ankara 1988.
  62- Kemal Güngör, Cenubî Anadolu Yörüklerinin Etno-Antropolojik Tetkiki, Ankara 1941.
  63- Suut Kemal Yetkin, İslâm Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984.
  64- Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, (nşr., B. Ünsal-N. Diyarbekirli), İstanbul 1969.
  65- Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Ankara 1997.
  Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı; Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslâm-Türk Heteroksisinin Teşekkülü, İstanbul 1996.
  66- Atatürk Üniversitesi, Türk Kültür ve Medeniyeti I (Makaleler), Ankara 1976.
  66- M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilâtı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul 1977.
  67- A. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1982.
  68- Cevat İzgi, Osmanlı Müesseselerinde İlim I-II, İstanbul 1997.
  69- Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, Ankara 1991.
  70- Erdoğan Merçil, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Ankara 2000.
  71- Mustafa Safran, Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lûgâtlara Göre Kuman/Kıpçaklar’da Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yaşayış, Ankara 1993.
  72- M. İ. Artamanov, Hazar Türkleri; Türkler, Yahudiler, Ruslar, (nşr., A. Batur), İstanbul 2004.
  73- R. G. Kuzeyev, İtil-Ural Türkleri, (nşr., A. Acaroğlu), İstanbul 2005.
  74- Mehmet Niyazi, Türk Devlet Felsefesi, İstanbul 1993.
  75- S. Grigoreviç Agacanov, Oğuzlar, (nşr., E. N. Necef-A. Annaberdiev), İstanbul 2002.
  76- Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Ankara 1990.
  77- Harp Akademileri Komutanlığı, Türk Kültürü, İstanbul 2000.
  78- Abdulkadir Donuk, Eski Tük Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, İstanbul 1988.
  79- Hakkı Dursun Yıldız, İslâmiyet ve Türkler, İstanbul 1976.
  80- Mustafa E. Erkal, Etnik Tuzak, İstanbul 1993.
  81- Ali Tayyar Önder, Türkiye’nin Etnik Yapısı; Halkımızın Kökenleri ve Gerçekler, Ankara 1998.
  82- Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul 1991.
  Bozkurt Güvenç vd., Türk-İslâm Sentezi, İstanbul 1994.
  Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği; Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara 1993.
  83- Aydın Sayılı, Türkler ve Bilim, İstanbul 1976.
  Aydın Sayılı, Uluğ Bey ve Semerkand’daki İlim Faaliyeti Hakkında Gıyâsüddin-i Kâşî’nin Mektubu, Ankara 1960.
  84- Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 1986.
  85- Mualla G. Türköne, Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ankara 1995.
  86- İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul 2000.
  İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadî ve Sosyal Değişim; Makaleler I, Ankara 2000.
  İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, Ankara 1979.
  87- Hüseyin Gazi Topdemir, İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, Ankara 2002.
  88- Remzi Demir, Osmanlılarda Bilimsel Düşüncenin Yapısı, Ankara 2001.
  89- Esin Kahya vd., Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye, Ankara 1991.
  Esin Kahya vd., Kültür Tarihi, Eskişehir 1991.
  90- M. Said Polat, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası; Karacuk’tan Aziz George Kolu’na, İstanbul 2004.
  M. Said Polat, Moğol İstilâsına Kadar Türkiye Selçukluları’nda İçtimaî ve İktisadî Hayat, İstanbul 1997 (M. Ü. Sosyal B. En. Basılmamış Doktora Tezi)
  91- Jean-Paul Roux, Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, (nşr., A. Kazancıgil-L. Arslan), İstanbul 2000,
  92- Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, (nşr., E. Kayaoğlu-D. Banoğlu), İstanbul 2006.
  93- Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik; İnsan Topluluklarının Yazgısı, (nşr., Ü. İnce), Ankara 2004.
  94- Ünver Günay-Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Ankara 1997.
  95- Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş; Ortaçağ ve Erken Yeniçağda Avrasya ve Ortadoğu’da Etnik Yapı ve Devlet Oluşumu, (nşr., O. Karatay), Ankara 2002.
  Peter B. Golden vd., Hazarlar ve Musevilik, (nşr., O. Karatay), Çorum 2005.
  96- Sultan Mahmut Kaşgarlı, Uygur Türkleri Kültürü ve Türk Dünyası, İstanbul 2004.
  97- S……. Uludağ, İslâm Açısından Musiki ve Semâ, İstanbul 1976.
  98- Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, İstanbul 1984.
  99- A. D. Alderson, Osmanlı Hanedanının Yapısı, (nşr., Ş. Severcan), İstanbul 1998.
  100- Turhan Atan, Türk Gümrük Tarihi I; Başlangıçtan Osmanlı Devletine Kadar, Ankara 1990.
  ÏæáÊ ÚÇáیå ÚËãÇäیå

 3. #3
  albaybulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10.Kasım.2008
  Yaş
  39
  Mesajlar
  5

  101- Ümit Aktaş, Osmanlı Çağı ve Sonrası, İstanbul 1998.
  102- Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, İstanbul 1989.
  103- Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak Aşiret ve Cemaatler, İstanbul 1979.
  104- G. E. Von Grunebaum, İslâmiyet II-III; Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Günümüze Kadar 1-2, (nşr., E. N. Erendor), Ankara 1993.
  105- Ziya Karamürsel, Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara 1989.
  105- Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara 1987.
  106- Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilâtı, İstanbul 1990.
  Cengiz Orhonlu, Osmanlı Tarihine Ait Belgeler, Telhisler, (1597-1607), İstanbul 1970.
  Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, (nşr., S. Özbaran), İzmir 1984.
  107- S. Takats, Macaristan Türk Aleminden Çizgiler, (nşr., S. Karatay), İstanbul 1992.
  108- Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara 1988.
  109- Helmut von Moltke, Türkiye Mektupları, (nşr., H. Örs), İstanbul 1969.
  110- Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi; Bir Sosyal Tarih İncelemesi, Ankara 2003.
  111- Ahmet Akgündüz, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988.
  Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri I-IX, İstanbul 1990-1996.
  112- Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilâtı (1865-1914), Ankara 1996.
  113- Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913), Ankara 1984.
  114- Halime Doğru, Osmanlı İmparatorluğunda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilâtı (XV. Ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağı), İstanbul 1990.
  115- T. C. Tarım Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu Arazi Kanunları -1536-, (nşr., H. Tuncer), Ankara 1963.
  116- Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara 1994.
  117- Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nakîbü’l-Eşraflık Müessesesi, Ankara 2003.
  118- Ekmelleddîn İhsanoğlu, Osmanlılar ve Batı Teknolojisi; Yeni Araştırmalar ve Yeni Görüşler, İstanbul 1992.
  Ekmeleddîn İhsanoğlu, Suriye’de Modern Osmanlı Sağlık Müesseseleri, Hastaneler ve Şam Tıp Fakültesi, Ankara 1999.
  119- Birol Çetin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900, Ankara 2001.
  120- Nuri Topaloğlu, Selçuklu Devri Muhaddisleri, Ankara 1988.
  121- Abdülkadir Karahan, Türk Kültürü ve Edebiyatı, İstanbul 1988.
  122- Jason Goodwin, Ufukların Efendisi Osmanlılar, (nşr., A. Anar), İstanbul 1999.
  123- Godfrey Goodwin, Osmanlı Kadınının Özel Dünyası (nşr., S. Gül), İstanbul 1998.
  124- Osman G. Özgüdenli, Turco-İranica; Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2006.
  125- ………………XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Sanayi, Ankara 2006.
  126- Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri; Şamanizm, (nşr., T. Yörükan), Ankara 2005.
  Yusuf Ziya Yörükân, Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağ’da Türkler;Türklerin Yaşadığı ve Türklere Komşu Bölgeler, (nşr., M. Şeker vd.), İstanbul 2004.
  127- Ekber N. Necef, Karahanlılar, İstanbul 2005.
  128- Tufan Gündüz, XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri, İstanbul 2005.
  129- Kemal Karpat vd., Osmanlı ve Dünya; Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri, (nşr., K. Karpat), İstanbul 2000.
  130- Hasan B. Paksoy, Etnik ve Toplumsal Kimlikler Nasıl Oluşur, (nşr., O. Karatay), Çorum 2005.
  131- Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, İstanbul 1995.
  132- İbrahim Agâh Çubukçu, Türk-İslâm Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, Ankara 1987.
  133- Faruk K. Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul 1981.
  134- Seyfi Başkan, Türk Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul 1990.
  135- Frederick Burnaby, Küçük Asya Seyahatnamesi; Anadolu’da bir İngiliz Subayı 1876, (nşr., M. Gaspıralı), İstanbul 1998.
  136- Ahmet Caferoğlu, Türk kavimleri, Ankara 1983.
  Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I-II,
  Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1993.
  137- Sadettin Arel, Türk Musikisi Kimindir,
  138- Charles Fonton, 18. Yüzyılda Türk Müziği, Şark Musikisi ; Avrupa Musikisiyle Karşılaştırmalı Bir Deneme, (nşr. C. Behar), İstanbul 1987.
  139- Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi; Teknik ve Tarih, İstanbul 1987.
  140- Türk Musikisi nazariye vs.
  141- Korkut Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkıp Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, İstanbul 1987.
  142- Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977.
  143- Necdet Tunçdilek, Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi, İstanbul 1986.
  144- Nezihe Araz vd., 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz (Türk Töresi), İstanbul 1994.
  145- Recep Ahıskalı, Osmanlı Devlet Teşkilâtında Reisülküttâblık (XVIII. Yüzyıl), İstanbul 2001.
  146- Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul 1991.
  147- Henri Pirene, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Ankara 1982.
  148- Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, İstanbul 1979.
  149- Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, (nşr.,U. Uyan), İstanbul 1980.
  Arnold Toynbee, Tarih Bilinci I-II,
  150- Anıl Çeçen, Kültür ve Politika, Ankara 1996.
  151- Cemal Anadol, Tarihe Hükmeden Millet; Türkler I, İstanbul 1977.
  152- Ahmet Rıza Bekin, İpek Yolu, Ankara 1981.
  153- Sven Hedin, İpek Yolu, (nşr. A. Arpad), İstanbul 1974.
  154- Hans Wilhelm Haussig, İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi (nşr. M. Kayayerli), İstanbul 2001.
  155- İpek Yolu….
  156- Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul 2003.
  157- Sadi Bayram, Kaynaklara Göre Güney-Doğu Anadolu’da Proto-Türk İzleri, İstanbul 1990.
  158- Calvin Wells, Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası, (nşr., B. Güvenç), İstanbul 1984.
  159- Gordon Childe, Doğunun Prehistoryası, (), Ankara 1971.
  Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (nşr., M Tunçay- A. Şenel), İstanbul 1990.
  Gordon Childe, Toplumsal Evrim, (nşr., C. Balcı), İstanbul 1994.
  Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan, (), İstanbul 1978.
  160- L. S. B. Leakey, İnsanın Ataları; Yontma-taş Devriyle İnsanın Köken ve Evrimi Konusunda Bilinenlerin Bir Özeti, (nşr., G. Arsebük), Ankara 1988.
  161- Güven Arsebük, İnsan ve Evrim, Ankara 1990.
  162- Bronislaw Malinowski, İnsan ve Kültür, (nşr., M. Fatih Gümüş), Ankara 1990.
  Bronislaw Malinowski, İlkel Toplum, (nşr.,H. Portakal), Ankara 1998.
  163- Alâeddin Şenel, İç Asya’da Paleolitik-Neolotik Ön Asya’da Neolitik Uygar Toplum ve Kültür Örnekleriyle İnsanlık Tarihi, Ankara 1995.
  Alâeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma; Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Ankara 1995.
  Alâeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara 1990.
  164- Robert J. Braidwood, Tarih Öncesi İnsan, (nşr., B. Altınok), İstanbul 1995.
  165- James Mellaart, Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, (nşr., B. Altınok), İstanbul 1988.
  166- V. P. Alekseyev, İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi, (nşr., A. Şenel), İstanbul 1993.
  167- Adam Kuper, İlkel Toplumun İcadı; Bir İllüzyonun Dönüşümleri, (nşr., İ. Türkmen) İstanbul 1995.
  168- Şevket Aziz Kansu, İnsanlığın Kaynakları ve İlk Medeniyetler I, Ankara 1971.
  169- V. Diakov-S. Kovalev, İlkçağ Tarihi I, (nşr.,), Ankara 1987.
  170- Çağlar Tuncay, Uygarlığın Seyir Defteri, (Uygarlık Tarihi; Başlangıçtan 20. Yüzyıla), Ankara 1996.
  171- Y. Çağlayan- İ. Parmaksızoğlu, Genel Tarih I, Eski Çağlar ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri,……….. 1976.
  172- A……… Ribard, İnsanlığın Tarihi, İstanbul 1983.
  173- Muazzez İlmiye Çığ, Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökleri, İstanbul 1995.
  174- Sadettin Elibol, İnsanlığın Tarihi Üzerine Bir Giriş Denemesi, Ankara 1989.
  175- Etienne Balibar-İmmanuel Wallerstein, Irk Ulus Sınıf; Belirsiz Kimlikler, (nşr.,N. Ökten), İstanbul 1993.
  176- Henri Frankfort, Uygarlığın Doğuşu, [Uygarlığın Yakındoğu’da Doğuşu; Mezopotamya ve Mısır](nşr., A. Şenel), Ankara 1989.
  177- Osman Şevki (Uludağ), Beşbuçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, (nşr., İ. Uzel), Ankara 1991.
  178- Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, İstanbul 1953.
  Abdulbaki Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar, İstanbul 1969.
  179-
  180-
  181-
  182- Bedri Habiçoğlu, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler ve İskânları, İstanbul 1993.
  183- Süha Göney, Şehir Coğrafyası I, İstanbul 1984.
  Süha Göney, Siyasî Coğrafya II, İstanbul 1979.
  184- Franz Altheim, Asya’nın Avrupa’ya Öğrettiği, (nşr.,E. T. Eliçin), İstanbul 1998.
  185- Hasan Ata Abeşî, Tük Kavimleri Tarihi, İstanbul 2001.
  186- Murat Uraz, Türk Mitolojisi, İstanbul 1992.
  187- Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, (nşr., S. Rifat), İstanbul 2001.
  188- Will Durant, Medeniyetin Temelleri, (nşr., N. Muallimoğlu), İstanbul 1978.
  189- Selçuk Kantarcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Kültür, Ankara 1990.
  190- Halit Çambel-R.J. Braidwood, Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları, İstanbul 1980.
  191- Firuzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1987.
  192- M. Soysal, Tarihten Günümüze Konut ve Yerleşmenin Öyküsü, İstanbul 1996.
  193- Celâl Tuna, Mağaradan Kente; Anadolu’nun Eski Yerleşim Yerleri, İstanbul 2000.
  194- Sevgi Aktüre, Tarih İçinde Anadolu Kenti; Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul 2004.
  Sevgi Aktüre, Tarih İçinde Anadolu Kenti II; Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecinde Anadolu’da Demir Çağı Kentleri, İstanbul 2003.
  195- İlhan Tekeli-Sevim Tekeli, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara 1993.
  196- Richard Leakey, İnsanın Kökeni,(nşr., S. Gül), İstanbul 1998.
  197- Mahmut Tezcan, Türk Ailesi Antropolojisi, Ankara 2000.
  Mahmut Tezcan, Türk Kişiliği ve Kültür-Kişilik İlişkileri, Ankara 1997.
  198- Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi; Toplum Yapısı ve Sınıfsal Gelişim I, Ankara.
  199- Hilmi Göktürk, Anadolu’nun Dağında Ovasında Türk Mührü I, Erzurum 1974.
  200- Gürdal Aksoy, Bir Söylence, Bir Tarih; Newroz, Ankara 1998.
  201- M. Aktok Kaşgarlı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Uygarlığına Giriş, Ankara 1984.
  202- Egon von Eickstedt, İlk Çağlardan Günümüze Türkler, Kürtler İranlılar, (nşr., H. Işık), İstanbul 1993.
  203- Bahriye Üçok, İslâm Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar, Ankara 1981.
  204- Harun Güngör, Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kayseri 1998.
  Harun Güngör- Abdurrahman Küçük, Millî Bütünlüğümüzün Kaynakları; Asya’dan Anadolu’ya Taşınanlar, Ankara 1997.
  205- İlhami Durmuş, İskitler (Sakalar), Ankara 1993.
  ÏæáÊ ÚÇáیå ÚËãÇäیå

 4. #4
  albaybulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10.Kasım.2008
  Yaş
  39
  Mesajlar
  5

  300- Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara 1991.
  301- İ. Metin Kunt, Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul 1978.
  302- M. Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1944.
  303- Abdülkadir Altınsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, Ankara 1972.
  304- İsmail Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II; Kuruluştan Tanzimata Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Ankara 1988.
  305- Henri de Couliboeuf de Blocqueville, Türkmenler Arasında, (nşr. R. Akdemir), Ankara 1986.
  306- Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları, İstanbul ……
  307- İ. Erol Kozak, Bir Sosyal Siyaset Müessesesi Olarak Vakıf, İstanbul 1985.
  308- Emin Işık, Devleti Kuran İrade, İstanbul 1980.
  309- Ahmet Ağaoğlu, Üç Medeniyet, …………….
  310- Doğu Ergil, İdeoloji ve Milliyetçilik, Ankara 1983.
  311- Renè Guènon, Doğu ve Batı, (nşr. F. Arslan), İstanbul 1980.
  312- Ravendî, Râhat-üs-Sudûr ve Ayet-üs-Sürûr I-II, (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), (nşr. A. Ateş), Ankara 1957-1960.
  313- Friedrich Sarre, Küçükasya Seyahati (1895 Yazı); Selçuklu Sanatı ve Ülkenin Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, (nşr. D. Çolakoğlu), İstanbul 1998.
  314- C. Northcote Parkinson, Siyasal Düşüncenin Evrimi, (nşr. M. Harmancı), İstanbul 1984.
  315- Salih Özbaran, Bir Osmanlı Kimliği; 14-17. Yüzyıllarda Rûm/Rûmi Aidiyet ve İmgeleri, İstanbul 2004.
  316- S. A. H. Haqqı, Hindistan’daki Türk Tesiri İlk Dönem; 1206-1414, (nşr. Y. Tekin Kurat), Ankara 1984.
  317- Hindistan Hükümeti, Hindistan’daki Müslümanlar ve Müslüman Kurumlar, (nşr. T. Görgün), Ankara 1971.
  318- Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri, Ankara 1990.
  319- A. Afet İnan, Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri, İstanbul 1975.
  A. Afetinan, Tarih’ten Bugün’e, Ankara 1970.
  320- Zencânî, Sultana Öğütler; Alâeddin Keykûbat’a Sunulan Siyasetnâme, (nşr. H. Hüseyin Adalıoğlu), İstanbul 2005.
  321- Sami Karamısır, Türkiye’nin Kültür Mes’eleleri, İstanbul 1995.
  322- Hüsnü Erkan-Canan Erkan, Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar; Türkiye’nin Geleceğe Yönelik Kültür Değerleri ve Politikaları, Ankara 1998.
  323- Gündüz Akıncı, Türk-Fransız Kültür İlişkileri 1071-1859, Ankara 1953.
  324- Selim Nüzhet Gerçek, Türk matbaacılığı, İstanbul 1928.
  325- Servet İskit, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, İstanbul 1939.
  326- Faik Reşit Unat, Türk Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Ankara 1964.
  327- Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetimde Gayrımüslimler; Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal Ekonomik ve Hukuki Durumları, Ankara 2001.
  328- Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086’ya Kadar), Ankara 1988.
  329- Hüseyin Nihal Atsız, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1945.
  Hüseyin Nihal Atsız, Türk Tarihinin Meseleleri,……………
  330- Halkevleri, Anadolu Kültür Mozayığı (Bildiri ve Tartışmalar, Ankara 14-15 Kasım 1992), Ankara 1994.
  331- Ah. Djevad, Yabancılara Göre Eski Türkler, İstanbul 1978.
  332- Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara 1876.
  333- Cengiz Güleç, Türkiye’de Kültürel Kimlik Krizi, Ankara 1992.
  334- İhsan Işık, Kültürümüzün Kimliği, Ankara 1992.
  335- Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, İstanbul 1981.
  336- Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni, Ankara 1979.
  Taner Timur, Osmanlı Kimliği, İstanbul 1986.
  337-
  338- Veli Yılmaz, Anadolu’da Türk Varlığı ve Güneydoğu Olayları, İstanbul 1993.
  339- Ali Hikmet Berkî, Vakıflar, İstanbul 1946-1950.
  340- Muhammed Hamidullah, İslam’da Devlet İdaresi, (nşr. …….), İstanbul 1963.
  341- Amiran Kurtkan (Bilgiseven), Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik, İstanbul 1977.
  342- Yaşar Kutlay, İslam ve Yahudi Mezhepleri, Ankara 1965.
  343- A. Süheyl Ünver, Tarihte 50 Türk Yemeği, İstanbul 1948.
  A. Süheyl Ünver, Fatih Devri Yemekleri, İstanbul 1952.
  344-
  345- Hamit Z. Koşay- A. Ülkücan, Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı, Ankara 1961.
  346- Lewis Raphaela, Osmanlı Türkiyesinde Gündelik Hayat (Adetler ve Gelenekler), İstanbul 1973.
  347- M. D’Ohsson, XVIII. Yüzyıl Türkiye’sinde Örf ve Adetler, (nşr. Z. Yüksel), İstanbul.
  348-

  ÏæáÊ ÚÇáیå ÚËãÇäیå

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş