18.yy iki önemli reformcularından olan rus çarı 1.petronun reformlarında başarılı ve osmanlı padişahı 3.selim'in ıslahatlarında başarısız olmasının nedenleri rus ve osmanlı devletlerinin durumu yönünden karşılaştırılması hakkında bilgi ye ihtiyacım var