Türk destancılık tarihine göre 24, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk eserine göre ise 22 tane Oğuz boyu olduğu düşünülmektedir. Bu videomuzda sizlere Oğuz Kağan Destanı’na göre kabul edilmiş 24 Oğuz Boyu’nun Bozoklar kolundaki boyların her birinin isimlerinin ne anlama geldiğini açıklayacağım.

Youtube üzerinden ilgili videoyu sesli olarak izleyebilirsiniz.