Sayın hocam,
Kurulumuzca, 11. Sınıf sosyal bilimler alanı 4 saatlik tarih dersinde; yeni program hazırlanıncaya kadar, bir önceki sınıfta okutulan tarih dersi göz önünde bulundurularak Talim ve Terbiye Kurulunun 08/07/1992 tarih ve 192 sayılı Kararıyla kabul edilen Genel Türk Tarihi ile 07/08/1992 tarih ve 193 sayılı Kararıyla kabul edilen Osmanlı Tarihi derslerinin öğretim programlarından birisi esas alınarak zümre öğretmenlerince hazırlanan öğretim programının uygulanması uygun görülmüştür.
İyi çalışmalar.


--
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Program Dairesi
Tarih Özel İhtisas Komisyonu-ANKARA
Tel : 0 312 212 65 30/4301
Faks: 0 312 223 35 09