LOZAN ANTLAŞMASI’NIN SONUÇLARI ve ÖNEMİ

1. lozan Antlaşması İmzalandıktan Sonra İşgal Devletleri Ne Yaptı?

2 Ekim 1923 tarihinde İstanbul’da Dolmabahçe
önünde TÜRK BAYRAĞI’NI selamlayarak çekilip gittiler. 6 Ekim 1923’te de Türk ordusu İstanbul’a girdi.

2. Atatürk’ün Sağlığında Antlaşmanın Hangi Eksiklikleri Giderildi?

1)Boğazlar üzerindeki sınırlamalar kaldırıldı.

2)Hatay ülkemize katıldı.


3. lozan Antlaşması Hangi Yönlerden Eleştirilmiştir?

1)Batı Trakya ve Ege Adaları’nın elde edilememesi:
1913 Londra Antlaşması hükümlerine göre hukuksal olarak elden çıkmışlardı.
2)Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan Çıkarılamaması: Lozan’daki tüm çalışmalara rağmen Patrikhane çıkarılamadı.
3)Musul’u geri alamamamız: İngilizler Şeyh Sait İsyanını çıkardı.

4. lozan barış Antlaşması’nın Önemi Nedir?

1)Türkiye Cumhuriyeti varlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

2)Osmanlı Devleti’nin bıraktığı sorunların hemen hepsi çözümlenmiştir.
3)Akdeniz’in doğusunda barış yeniden sağlanmıştır.
4)I.Dünya Savaşı ‘nı sona erdiren son barış antlaşması olup, geçerliliği günümüze kadar süren, Batılılarla olan ilişkilerimizin yumuşamasında etkili olan bir belgedir.
5)Türk bağımsızlık savaşı’nın başarıya ulaşması sömürge altında bulunan milletleri harekete geçirmiştir.
6)Lozan Antlaşması’nın sonuçlarını değerlendirirken o günün koşullarını iyi bilmek gerekir. Bu bilinmeden yapılacak eleştiriler, gerçekleri görmemek demektir. Sevr ile Lozan’ı karşılaştırmak, bu konuda Lozan’da elde edilen sonucun ne denli büyük ve önemli olduğunu gösterir.


Gazi Mustafa KEMAL’E göre lozan Antlaşması;
’’Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamladığı zannedilmiş büyük bir suikastın çöküşünü ifade eden bir belgedir.’’