HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

1.Halifelik Ne Demektir?
İslam devleti’ni yöneten kişilere halife denir. Veya Hz. Peygamberin vefatından sonra devlet ve hükümet işlerini yürütmek amacıyla seçilen idarecilere denir.

2.Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri Nelerdir?
1)Saltanat’ın kaldırılması ve cumhuriyet’in ilanından sonra halifeliğin önemini kaybetmesi ve sembol haline gelmesi yani hiçbir rolü kalmamıştır.
2)Eski rejim yanlıları sığınıp güç alabilecekleri tek kişi olarak halifeyi görüyordu.
3)Halife Abdülmecid’de ölçülü hareket etmeyi bir yana itmiş, gericilerden aldığı cesaretle kışkırtıcılığa başlamıştı.
4)Halifelik kurumu’nun laiklik ve cumhuriyet rejimine ters düşmesi.
5)Bazı Hintli Müslümanların(Ağa Han ve Emir Ali) halifeliğin güçlendirilmesi dileğini taşıyan mektuplarında ulusal sorunlara dıştan müdahale sayılması da etkili oldu. Bu İngilizlerin siyasi manevrasıydı.
Sonunda 3 Mart 1924’de halifelik kaldırıldı. Gelecekte, saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için Osmanlı hanedanının da yurt dışına çıkarılması aynı kanunla kabul edildi.
Yine aynı gün Din İşleri Bakanlığı( Şeriye ve Evkaf Vekâleti) ile Savaş Bakanlığı(Erkan-ı Harbiye Vekâleti) kaldırılıp Tevhid-i Tedrisat Kanunu(Öğretim Birliği) kabul edildi. Bu kanunla tüm okullar Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığına)’ne bağlandı.

3.Halifeliğin Kaldırılması’nın Önemi Nedir?
1)Gereksiz bir kurum sona erdi.
2)Laik düzene geçişte çok büyük bir adım olmuştur. (Laik inkılâbın önü açıldı).