Saltanatın Kaldırılmasından Sonra İstanbul'da Durum (Felah Grubu Raporlarına Göre)

Dr. Ayfer ÖZÇELİK

Bilindiği gibi "Büyük Türk Zaferi" ve arkasından imzalanan Mudanya Mütarekesi'nden Sonra Refet (Bele) Paşa TBMM Hükümeti tarafından İstanbul ve Trakya Fevkalade Temsilcisi olarak görevlendirildi. Bu sırada Bursa'da bulunan Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalarla burada görüşen ve İstanbul'da takip edeceği hareket hakkında talimat alan Refet Paşa1 19 Ekim 1922'de İstanbul'a geldi. O'nun İstanbul'a gelişi olağanüstü bir hadise olmuş ve onbinlerce kişinin katıldığı büyük bir törenle kurtarıcı gibi karşılanmıştır. Aslında bu karşılanma yıllardan beri kendi topraklarında ezik, silik ve baskı içinde yaşayan Türklerin hem kurtuluşa hem de TBMM Hükûmeti'nin İstanbul'da da yerleşmesine duyulan sevincin ifadesi idi.

Refet Paşa aldığı talimat gereği daha ilk günden itibaren şahsî Saltanatın ortadan kalktığını, Osmanlı Ailesi'nin dinî bir otorite olmaktan başka bir güce sahip olamayacağını açıkça hissettiren beyanatlar veriyordu. Özellikle O'nun "Saltanat-ı Millîye" tabiri saray ve çevresinde endişe ve telaşla karşılanmıştı. Bu durumda İstanbul'da mevcut siyasî durumun değişeceği beklenmekte, fakat bu değişikliğin boyutları hakkında kesin bir yargıya varılamamaktaydı.

Makalenin tamamına ulaşmak için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...