Lozan Barış antlaşması maddeleri ile elde edilen kazanımlar sevr antlaşması maddelerine bakıldığında daha net ortaya çıkar. Bu iki antlaşmanın bazı maddelerinin karşılaştırılması

Sevr Lozan Antlaşmaları Karşılaştırmalı Tablosu