Fetret Devri (Ebu'l Kasım Dönemi) (1086-1092)

Tutuş ile yaptığı savaştan itibaren Süleyman Şah’ın oğullarını (Kılıç Arslan ve Kulan Arslan) Suriye’ye gelen Melikşah’ın Isfahan götürmesi ile Anadolu Selçuklu Devleti Fetret Devri(1086-1092) yaşadı.

NOT: Kendisine bağlı 2 hükümdarın savaşmasına çok üzülen B. Selçuklu Sultanı Melikşah, 2 devletide kendisine bağladığını açıklayıp, Süleyman Beyin oğullarını esir etti.

Fetret Devrinde devleti Süleyman Şah’ın Doğu Seferine çıkarken yerine bırakmış olduğu Ebu’l-Kasım ülkeyi yönetti.
Ebul'l Kasım'ın Bizans ile B.Selçuklu aleyhine bir anlaşma yapıldığını öğrenmesi üzerin Melikşah Anadolu’ya Porsuk Beyi gönderdi. Ancak Ebu'l Kasım, Porsuk Bey'i yendi.

Bunun üzerine Melikşah Bozan Beyi gönderdi.Bozan Bey Ebul Kasım’ı öldürttü.

Ancak Ebul Kasım’ın yerine geçen Ebu'l Gazi İznik’te yönetimi devam ettirdi. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümü üzerine Porsuk Bey geri döndü.