Eski Türklerde hukuk adlı araştırma Yardımcı Doçent Doktor Esra Yakut tarafından yazılmıştır. İçeriğinde Hun Devleti ve hukuk Sistemi, Göktürk Devleti ve hukuk Sistemi, Uygurlar ve hukuk Sistemleri Kamu Hukuku ve Özel hukuk olarak ayrılarak incelenmiştir. Yazı aşağdaki linkten pdf olarak inceleyebilirsiniz.

Makaleden dikkat çekici bir kesit:

Uygurlar, başta karz (ödünç), satım, kira ve hizmet sözleşmesi olmak üzere, bütün akid çeşitlerini uygulamışlardır. Borç alıp-verme belgelerinde, faizi ile alınacak mal belirtildikten sonra, ne zaman ve hangi miktar ile faiz karşılığı malın geri verileceği kaydedilmiştir. Belgelerde genellikle hangi ihtiyaçtan dolayı mal faizi ile alındıysa, yine aynı mal faizi ile birlikte geri verilmiştir. Bazen de alınan mal kendi cinsi ile ödenmeyip başka bir çeşit mal ile ödenmiştir. Örneğin, pamuklu dokuma karşılığında şarap olarak ödeme yapılmıştır.

Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...