Mezopotamya Uygarlığı
Mezopotamya “iki nehir arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır. Fırat ve Dicle Irmakları arasında yer alan, oldukça verimli bir tarım havzası olan Mezopotamya’da Sümer, Elam, Akad, Babil ve Asur gibi devletler kurulmuştur.

Sümerler (MO 4000- 2350)
Sümerler Devleti haritası için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
+ Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlardır. En önemlileri; Ur, Uruk, Lagaş, Kiş'tir.
+ Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu olmuşlardır.
+ Sümerler, tarihteki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlardır. Sümerlerde şehir devletlerini Ensi denen rahip krallar yönetmiştir.
+ Sümerlerde Özgür insanlardan oluşan Aksakalıllar meclisi bulunmaktaydı.
+ Mezopotamya'daki diğer milletler de Sümerleri örnek almışlardır.
+ Urugakina , rahiplerin sömürüsüne karşı tarihin ilk ihtilalini gerçekleştirdi ve bunun sonrasında tarihin ilk yazılı kanunlarını yaptı. Bu kanunlarda özel mülkiyeti koruyucu hükümlere yer verdi.
Zigguratlar yaşamın hangi alanlarında etkili olmuştur?
+ Ziggurat adı verilen tapınaklar yaparak, bunları okul , depo ve rasathane olarak kullanmışlardır.
+ Sümerlerde eli silah tutan herkes savaşa katılmak zorundaydı. Ordu, yaya ve arabalı birliklerden oluşurdu.
+ Savaş arabalarını ilk kez sümerler kullanmışlardır.
+ Sümerler, öldükten sonra yaşamın devamına inanmadıklarından mezarlara eşya koymamışlardır.
+ Sümerlerin başlıca buluşları şunlardır; yazı, tekerlek, çemberin 360° oluşu, tarihteki ilk ay takvimleri, yıldızların burçlara ayrılması.
+ Güney Mezopotamya'ya yerleşen sümerler sulama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları toprağı tarıma elverişli hale getirmişlerdir.
+ Sümerler, bir süre Akadlann egemenliğinde yaşadılar. Egemenliklerini yeniden kazandıkları bir dönemde de Elamların saldırısıyla karşılaştılar ve bağımsızIıklarını kaybettiler.

Akadlar, Elamlar konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
Babiller (Amurrular) Konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
Asurlular Konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...