Mezopotamya Uygarlığı

Sümerler (MÖ 4000- 2350) konu anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
Akadlar (MÖ 2350- 2100), Elamlar (MÖ 3000 - MÖ 640) konu anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

Babiller (Amurrular) (MÖ 2100- MÖ 539)
Babiller Devleti haritası için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
+ Sami kökenli kavimlerdendir.
+ En etkili oldukları dönem Hamurrabi dönemidir. Kral Hamurrabi iktidarını kurduğu orduya ve yaptığı yasa*lara dayandırmıştır. Böylece tarihin bilinen ilk monarşik idaresini kurdu.
+ Hamurrabi Mezopotamya'daki yasaları toplayarak konularına göre sistemli hale getirdi. Aynca yasalarında kısasa kısas özelliğine yer verdi.
+ Hamurrabi'den sonraki süreçte devlet zayıfladı. Hititler bu devlete son verdi.
+ Babilliler, Hititlerin yıkılmasından sonra Asur egemenliğine girdiler.
+ Medlerle ittifak yaparak Asur Devleti'ni yıktılar. ikinci kez devlet kurdular.
+ Mezopotamya'nın en son devleti alan II. Babil'e Persler son vermiştir.
+ Babiller, tıp ve astronomi alanında ilerlemişlerdir. Başlıca geçim kaynakları tarım ve ticarettir.
+ Mimari açıdan Mezopotamya’nın en gelişmiş uygarlığı Babillerdir. Babil’in Asma Bahçeleri bu alandaki en güzel örnektir.

Asurlular konu anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...