Mezopotamya Uygarlığı

Sümerler (MÖ 4000- 2350) konu anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
Akadlar (MÖ 2350- 2100), Elamlar (MÖ 3000 - MÖ 640) konu anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
Babiller (Amurrular) (MÖ 2100- MÖ 539) konu anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

Asurlular (MÖ 2000 - MÖ 609)

Asur Devleti haritası için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
+ Mezopotamya'nın Asur şehrinde yaşamışlardır.
+ Hayvancılık ve ticarete önem vermişlerdir. Bu süreçte Anadolu'da koloniler kurmuşlardır.
+ Kolonilerden en önemlisi Kayseri Kültepe'de kurulmuş olan Kaneş idi.
+ Kaneş'te yapılan araştırmalar sonucu Anadolu'daki ilk yazılı belgeler bulunmuştur. Bu durum Anadolu'ya yazıyı Asurlulann getirdiğini göstermiştir.
+ Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova'da kurmuşlardır.
+ Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya'da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır.
+ Doğu ve Güney Doğu Anadolu'yu, Suriye'yi, Filistin'i ve Mezopotamya'yı egemenliklerine almışlardır.
+ Med-Babil ittifakı Asur devletine son vermiştir.