İskitler
+ MÖ 7 ve 2. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bir uygarlıktır.
+ Yapılan kazılar sonucunda ele geçen buluntulara bakarak, İskitlerin Türk kökenli oldukları düşünülmektedir.
+ İskitler, tarihte bilinen ilk Türk devleti olarak adlandırılmaktadır.
+ Savaşçı bir topluluk olan ve Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya seferler yapan İskitler, Medlerle birlikte Urartuları yıkmışlardır.
+ Mısır'a kadar ilerleyen İskitler, Perslerle savaşmışlardır. Bu savaşlar İskitlerin Alper Tunga , İranlıların Şehname destanlarında anlatılmaktadır.
+ Konargöçer olarak yaşayan İskitler, hayvancılıkla uğraşmışlar, çadır şeklinde geliştirilmiş arabalar içinde yaşamışlardır.
+ İskitler, at üstünde ok atmalanyla ünlenmişlerdir.
+ İskitler, altın ve gümüş işlemeciliğinde iyiydiler. Bu sebeple onlara "bozkırların kuyumcuları" denmiştir.
+ Yaptıkları figürlerde, hayvan uslubunu kullanmışlardır. Hayvan üslubunda kurt, at, geyik motifleri ön plandadır.
+ İskitler, Gök Tanrı dinine inanıyorlardı.