İRAN UYGARLIĞI

+ İran tarihinin ilk dönemleri, bilgilerin azlığından aydınlatılamamıştır.
+ İran'da kurulan ilk krallıklar Medler ve Persler'dir.
+ Medler, MÖ 7. yüzyılda önemli bir güç haline geldiler. Keyeksar Dönemi'nde bağımsız oldular.
+ Persler, uzunca bir süre Medlerin egemenliğinde yaşadılar. Kiyrus önderliğinde Medleri yıkarak tarih sahnesine çıktılar (M.Ö. 550).
+ Büyük bir imparatorluk kuran Perslere Makedonyalı İskender son vermiştir.
+ Persler, mutlakiyetle yönetilmişlerdir.
+ Pers kralının yetkileri sınırsızdı.
+ Ülke, satraplık denen eyaletlere bölünmüştü.
+ Satrap denen yöneticiler, her yıl kralın görevlendirdigi kişiler tarafından teftiş edilmiştir. Yönetimde yetersiz bulunanlar görevden alınmış veya cezalandırılmıştır.
+ Persler, Zerdüşt dinini benimsemişlerdir. Ateşi kutsal kabul etmişlerdir. Tapınaklarına ateşgede denirdi.
+ İyilik Tanrısı Ahuramazda (Hürmüz), Kötülük Tanrısı Angramanyu (Ehrimen) olarak adlandırılmıştır.
+ Pers ordusu, halktan toplanan daimi birliklerdi. Zırhlı olan bu askerler, ok, yay, kama, mızrak ve kalkanla donatılmışlardı.
+ Persler döneminde haberleşme, ulaşım ve düzenli bir posta örgütü vardı. Böylece ticaret gelişmiş, Kral Yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kurulmuştur.
+ Perslerden kalan sanat eserlerinin en önemlileri, krallar için yapılan büyük saraylardır.
+ Sanatta Pers üslubunu oluşturmuşlar, kabartmacılığa önem vermişlerdir. Kayaları oyarak mezarlar yapıp süslemişlerdir.