HİNT UYGARLIĞI

+ Hindistan, Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu'na uzanan bir yarımadadır.
+ Hindistan'da ilk uygarlık, MÖ 4000 yıllarında İndus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır.
+ Hindistan, doğal kaynaklarının zenginliğinden dolayı sık sık istilaya uğramıştır.
+ MÖ 1500'lerde Orta Asya'dan gelerek Hindistan'ı işgal eden Ariler, burada kontrolu sağlayamamışlardır. Bu sebeple Hindistan, racalık denilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.
+ Arilerin Hindistan'a getirdiği kast sistemi; toplumsal, siyasi ve dini düzenin temelini oluşturuyordu.
+ Bu sistemde halk, sınıflara ayrılmıştı:
1) Brahmanlar: Din adamları
2) Kşatriyalar: Hükümdarlar, komutanlar ve askerler
3) Vaysiyalar: Sanatkarlar, tüccarlar ve çiftçiler
4) Sudralar: İşçiler
5) Paryalar: Bu dört sınıfın dışında olan ve hiçbir hakka sahip olmayan sınıftır.
+ Hinduizm'de en temel ve kutsal metinler Veda'lardır.
+ Kast sistemini benimseyen Hinduizm'de en üst mevkide Brahman denilen din adamlan bulunurdu.
+ Hinduizmin katı kast sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine bir tepki olarak Budizm doğmuştur.
+ Bu dinlerden başka; Konfuçyusluk, Taoizm ve Manihaizm dinleri de Hındistan'da yaygındı.

Kast sistemi Hindistan’ın siyasi ve sosyal hayatını nasıl etkilemiş olabilir?
Kast sisteminin oluşturduğu kapalı toplum yapısı Hindistan'da kapanması mümkün olmayan yaralara sebep olmuştur. Ülkede farklı diller ve kültürler gelişmiştir. Bu farklılaşma siyasi bütünlüğün sağlanmasını engellemiştir.