ÇİN UYGARLIĞI

+ Çin, Asya'nın güneydoğusunda geniş bir ülkedir.
+ Çin uygarlığının oluşumunda Türk, Moğol ve Tibet kültürlerinin etkisi görülür.
+ Çin hakkındaki ilk bilgilere MÖ 9. yüzyılda rastlanmıştır.
+ Çin, birbiri ardına göreve gelen hanedanlar tarafından yönetilmiştir.
+ MÖ 3. yüzyıldan sonra güçlü bir imparatorluk haline gelmiştir.
+ Çin imparatorunun "Tanrının Oğlu" olduğuna inanılırdı.
+ İmparatorluk gücünü, ordusundan alırdı.
+ Halk; asiller ve köylüler olarak ikiye ayrılmıştı.
+ Köylüler özgür değillerdi ve asiller için çalışıyorlardı.
+ Yaygın dinler, Konfüçyusluk, Taoizm ve Budizm'di.
+ Çin ekonomisi tarıma dayalıydı.
+ Çinli tüccarlar, ipek yolu aracılığıyla Çin'den Roma'ya kadar olan bölgede ticaret yapmışlardır.
+ Çin'de ayrıca resim, porselen, heykelcilik ve çinicilik de gelişmiştir.
+ Dini ve askeri mimari gelişmiştir.
+ Çin Seddi ve Budist tapınakları hala ihtişamını korumaktadır.
+ Çin Seddi, kuzeyden gelen Hun saldırılarına karşı korunmak amacıyla yapılmıştı.
+ Çinliler, kendilerine özgü bir yazı kullanmışlar.
+ Barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkebi icat ederek dünya medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.