Hattiler

MÖ 2500-MÖ 1700 yılları arasında Anadolu'da kurulmuştur.Hattiler hakkındaki bilgiler kısıtlıdır.

+Göçler sonucu Anadolu'ya yerleşmişlerdir.
+Hatti kültürüne ait en önemli eserler Alacahöyük'te bulunmuştur.(1935'te Atatürk'ün himayesinde başlayan kazılar sonucu bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen güneş kursları,altın kupalar,heykelcikler gibi birçok eser ortaya çıkarılmıştır.)
+Anadolu'nun birçok yerinde Hattileri görmek mümkün.Hattilere ait süsleme şekillerini Anadolu'nun birçok yerinde görebilirsiniz.
+Anadolu Yarımadasının bilinen en eski adı Hatti ülkesidir.
+Hatti halkı hayvan biçimli tanrı kültürünü geliştirmiştir.
+Boğa onlar için önemli bir simgedir.
+Hatti kültürü Hitit kültürü içinde yaşamıştır.Bunun nedeni ise Hattilerin Hititlerle kaynaşmış olmasıdır.
+Hititler ve Hattilerin kültürlerinin kaynaşması Hititleri kültür ve inanç bakımından oldukça etkilendiklerinin bir göstergesidir.

Yararlanılan kaynak:MEB 9. SINIF TARİH S:55