Hititler(MÖ 1700-MÖ 700)

+Kafkaslardan Orta Anadolu'ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmişlerdir.
+Hititler,Etiler diye de anılırlar.
+Başkentleri Hattuşaş'tır.Hattuşaş Çorum ilinin 82 km güneyinde Boğazköy ilçesindedir.Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesindedir (1986).
+Hattilerin kültüründen etkilenmişlerdir.Hatti kültüründen esintileri Hitit kültüründe bulabilirsiniz.
+En önemli siyasi gelişmesi Mısırlılar ile yaptıkları Kadeş Antlaşması'dır.Kadeş Antlaşması tarihteki İLK YAZILI ANTLAŞMAdır (MÖ 1280).
+Anal adı verilen yıllıkları vardı.Yıl boyunca olaylar bu yıllıklara kaydedilirdi.Yazılış amaçları ise inançlarına göre Tanrı'ya hesap vermektir.
+Çok tanrılı inanışları vardır.Bu yüzden Anadolu'ya Bin Tanrı İli denmiştir.
+Pankuş adı verilen meclisleri vardır.Bu meclis soylu kişilerden oluşurdu.Bu meclis krala yetki verir veya sınırlandırır.
+Hititlerin imparatorluk döneminde Pankuş meclisinin yetkileri azalmış kralın yetkileri artmıştır.
+Devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna dır.Tavananna Hititlerde kraliçeye verilen addır.Ve birçok yetkisi vardır (Ülkeyi yönetme-savaş sırasında,törenlere başkanlık etme vb.)
+Hititlerde sınıfın en üstünü kral ve ailesi oluşturmuştur.Bu sınıfı asiller,rahipler,sanatçılar,askerler,memurlar ve köleler takip eder.
+Hitit sanatında heykelcilik ve kabartma örnekleri görmek mümkün.(En önemlileri Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır.)
+İki çeşit yazı kullandılar.Biri Asurlular'ın çivi yazısı,diğeri ise hiyeroglif yazıdır.

Yararlanılan kaynak:MEB 9. SINIF TARİH S:55,56,57