İYONYALILAR

+İzmir ile Büyük Menderes Nehri arasındaki bölgeye İyonya denir.
+Siyasal yapılanmalarını şehir devletleri halinde yaptıklarını görebiliriz.İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes,Milet,Foça ve İzmir (Smyrna) dir.
+Özgür bir düşünce yapısında sahip olan İyonyalılar pozitif bilimlerin öncüsüdür.
+Felsefe,matematik ve tıp bilimlerinin temelleri İyonya'da atılmıştır.
+İyonya'da geometrinin ilk temsilcisi Tales'tir.Tales'i Thales teoremi (Üçgen benzerlik teoremlerinden biridir.Bu teoremde paralel doğrular kendilerini kesen doğruları aynı oranda bölerler.Bu teorem orantılı parçalara ayrılmasını baz alır.)tanırız.
+İyonyalıların gelişmesini sağlayan en önemli etkenler özgür düşünceleri,özgür düşünceden doğan düşünceler ve bu düşüncelerin birleşmesiyle oluşan pozitif bilimlere katkı,Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktası olmasıdır.
+Mimarlık ve heykelcilikte ilerlemişler.Örnek olarak Dünya'nın yedi harikasından biri olan Efes'teki Artemis tapınağı.

Yararlanılan kaynak:MEB 9. SINIF S:57