URARTULAR(MÖ 900-MÖ 600)

+Hurriler tarafından Doğu Anadolu'da kurulmuştur.
+Başkenti Tuşpa (Van)dır.
+Asurlular,Urartu devlet egemenliğine darbe vurmuştur.Böylece hem Urartu medeniyeti zarar görmüş hem de bu sık meşe ormanlarıyla kaplı Van yöresi tahrip edilmiştir.
+Devlet yazışma dilleri Asurca'dır.Konuşma dilleri ise Hurricedir.
+Urartular'ın inandığı ve belirli dönemlerde kurban kestiği 79 tanrı vardır.Bu tanrılardan ilk üç sırayı
-Haldi:Baş tanrı
-Teişaba:Fırtına tanrısı
-Şivini:Güneş tanrısı paylaşır.
+Kaleler,su bentleri ve su kanalları yapmışlardır.
+Hayvancılıkla uğraşıyorlardı.Ekonomik geçim kaynakları hayvancılıktı.
+Maden işçiliği,kaya oymacılığı,kabartma sanatı,resim gibi birçok sanatsal ve kültürsel faaliyetlerde rol aldılar.
+Urartu devletine Medler son vermiştir.

Yararlanılan Kaynaklar:MEB 9. SINIF TARİH S:58,wikipedia.org