ROMA İMPARATORLUĞU

roma Devleti, MÖ. 753 yılında İtalya’da kurulmuştur. Bütün Akdeniz havzasına hakim (İspanya, Galya, Balkan toprakları ,Anadolu, Suriye, Mezopotamya,Filistin, Mısır, Tunus,Cezayir katılmış. Akdeniz bir iç deniz olmuştur.)
roma yönetimi; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk aşamalarından geçmiştir.
Roma’nın gelişimine Kavimler göçü engel olmuştur. roma MS. 395’te Batı – Doğu roma olarak ikiye ayrılmıştır.
* Batı roma 476’da
* Doğu roma (Bizans) 1453’te yıkıldı.
Özellikleri:
• İlkçağın en büyük ve en güçlü imparatorluğudur.
• Milano Fermanı ile Hıristiyanlık dini MS.313 ‘te resmi din ilan edildi.
• İlkçağın en gelişmiş hukuk kurallarını, “ROMA VATANDAŞLAR HUKUKU” yani
“12 LEVHA YASALARINI” hazırladılar.
• Güneş takviminin (Miladi Takvimin) geliştirilmesinde önemli rol oynadılar.
• Düzenli ve disiplinli bir orduya sahiptirler.
• Latin alfabesini geliştirdiler.
• Bugünkü Avrupa medeniyetinin temelini oluştururlar.
• Güçlü bir merkezi otoriteye sahiptirler
• İlkçağın en önemli köleci devleti de roma dır. İstila edilen yerlerin insanları hemen köleleştirilmiştir.
Roma Toplumu ; Patriciler : roma vatandaşı olan soylular
Plepler : Tarım,ticaret ve sanatla uğraşanlar
Yanaşmalar : Vatandaşlık hakkı olmayan özgür insanlar
Köleler : Savaşta tutsak düşenler ile köle ana babadan doğanlar
• Anadolu’da egemen oldukları dönemde, yollar,köprüler,hamamlar,tiyatro,stadyum, kütüphaneler yaptılar.
İstanbul’da Valens Su Kemeri(Bozdoğan Kemeri), Çemberlitaş
Ankara’da Augustus (Ogüst) Tapınağı, roma Hamamı
Antalya’da Aspendos ve Side Tiyatroları
• Anadolu ‘da şehirler büyüdü ve gelişti.(Antakya-İzmit-İznik-İstanbul)