Hindistan oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen ilkçağ’da burada güçlü bir devlet kurulamamıştır. Bunun temel sebebi farklı milletler tarafından sürekli işgal edilmesi ve burada varlığını sürdüren “Kast Sistemi” dir. Kast sistemi Hindistan’da yaşayanların milletleşmesini engellemiştir. Burada din adamlarının yönettikleri feodal prenslikler hüküm sürmüştür.

Kast sistemine göre halk beş gruba ayrılırdı. Bunlar:

* Brahmanlar: Din Adamları

* Kşatriyalar: Asiller ve Askerler

* Vaysiyalar: Sanatkar ve Tüccarlar

* Südralar: Köylüler ve işçiler

* Paryalar: Köleler

- Paryalar, aslında kastın dışında kalan ve insan bile sayılmayan grubu oluşturuyorlardı. Bunların hiçbir hakları yoktu.

- Kast sınıflarında birinden diğerine geçiş yoktur. Her sınıf ancak kendi içinde evlenebilir, farklı sınıflarla evlilik yoktur. Sınıflar babadan oğula geçer. Örneğin, din adamının oğlu mecburen din adamı olmak zorundadır.

- Hindistan’ın en eski dini Veda dinidir. Bu dinin liderlerine Brahman denilir. Din adını Veda denilen kitaplardan almıştır.

- Budizm’in Hindistan da doğmasına rağmen burada yayılamamasının en önemli sebebi Kast sistemidir.

- İslamiyet’in Hindistan’da yayılması sebebiyle Kast sistemi zayıflamaya başlamıştır. İslamiyet Gazneliler tarafından Hindistan’da yayıldı.

- Hindistan’da ortaya çıkan Budizm günümüzde Hindistan, Çin ve Uzak doğu’da yaygındır.