İskitler M.Ö VIII. Yüzyıldan başlayarak Kazakistan ve Karadeniz’in kuzeyinde yaşadılar. İskitler göçebe bir yaşam sürmekteydiler, iyi ok ve at arabası kullanmaktaydılar, koyun yetiştirmekteydiler. Ölüleri atlarıyla birlikte gömmekteydiler. Bütün bu özelliklet İskitlerin Türk kavimlerinden biri olduklarını kanıtlamaktadır. İskitler sanat eserlerinde genellikle hayvan figürlerini kullanmışlardır. (Hayvan Üslubu)

Alp Er Tunga Destanı İskitlere aittir. Bu destanda İskitlerin Ön Asya toplumları ile savaşları anlatılmaktadır.

Medler ve Persler’le savaşan İskitler, Yunanlılarla ticari ilişkilerini geliştirmişlerdir. İskitler M.S 1. Yüzyılda yıkılmışlardır.