İbraniler Filistin Bölgesi’nde İsrail ve Yahudi adında iki devlet kurmuşlardır. (M.Ö VIII – VI. Yüzyıllar)

- Tarihte tek tanrılı inanış ilk kez ibranilerde görülür. (Musevilik)

- Tanrıları Yahova sadece ibranilerin tanrısıdır. Kutsal kitapları Tevrat’tır, peygamberleri Hazreti Musa’dır. Musevilik sadece ibranilere ait bir din olarak kabul edildiğinden fazla yayılmadı.

- Musevilik ibranilerin varlıklarını günümüze kadar devam ettirmelerini sağlamıştır.

- En önemli sanat eserleri Kudüs’teki Süleyman Tapınağı (Mescid-i Aksa)’dır.

- Yahudiler önce Babiller tarafından, ardından Romalılar tarafından yıkılarak, bütün dünyaya dağıldılar.