Yasaname-i Büzürg: Cengiz Yasası

Cengiz Han zamanında devletin işleyişini, ordu düzenini sağlamak amacıyla Türk töresinden etkisiyle hazırlanan Uygur katipler tarafından Uygurca yazılan kanunlar bütünü.

Cengiz Yasasından örnekler:

• Kim bilerek yalan söyler veya sihirbazlıkla uğraşır veya bir başkasını gözetler veya kavga eden iki kişinin birinden yana kavgaya karışırsa ölümle cezalandırılır.
• Kadınlar, erkekler savaşta iken bunların iş ve vazifelerini üzerlerine almak mecburiyetindedirler.
• Bir kimse öldüğü zaman mirası, yakını varsa ona, yoksa yanında çalışanlara verilirdi.