Eski Türklerde adi suçlara bakan yerel mahkemelerin yargıçlarına verilen ad.