Yuğruş: İlk Türk-İslam devletlerinde (özellikle Karahanlılar da) vezire verilen ad. Aynı zaman da Divan-ı Saltanat'a da başkanlık yapardı.