Berlin Buhranı
ÖZET: 1958 yılında Sovyet isteklerini içeren nota ile başlayan Berlin, Almanya ve dünyanın doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmasıyla sonuçlanan krizdir.

1945 Haziran'ında Sovyetler Almanya'ya girmiştir. Müttefikler savaş sonrası Almanya'nın genelinde olduğu gibi Berlin'i de yönetim bölgelerine ayırdılar.

Sovyetler Birliği kendi egemenlik alanı olan doğuda Komünist Demokratik Almanya Devleti'ni kurdu.

Bu bölgede fabrikalar, bankalar, büyük toprak alanları devletleştirildi.

Doğu berlin ile batı berlin arasındaki ulaşım Doğulular tarafından Batılıların etkinliğini kırmak amacıyla engellendi. Batı Berlinm elektriksiz bırakıldı.

Berlin Buhranı'nın Çıkış Sebepleri;

1) ABD, İngiltere ve Fransa'nın Batı Berlin'de bulunmasını politik ve stratejik çıkarlarına aykırı bulması
2) Baskı altındaki Doğu Berlin'den; demokratik yönetim tarzı ve ekonomik yaşam tarzı ile bilinen Batı Berlin'e doğru bir kaçışın olmasından rahatsız olması

gibi sebeplerden dolayı 27 Kasım 1958'de, Berlin'de işgal devleti olarak yetki ve sorumlulukları bulunan Amerika, İngiltere ve Fransa'ya birer nota verdi.

Sovyet Rusya bu nota ile,

  • Batı Berlin'in altı ay içerisinde boşaltılmasını
  • Batı Berlin'in boşaltılmaması halinde Doğu berlin üzerindeki bütün yetki ve sorumluluklarını Doğu Alman Hükümeti'ne devredeceğini ve bunun sonucunda Batı Berlin'in işgal yetki ve sorumluluklarını elinde bulunduran devletlerin Doğu Almanya'yı tanımak zorunda kalacağını
  • Berlin şehrinin Birleşmiş Milletlerin gözetimi altında "serbest şehir" olması gerektiğini savundu.


Nato, nota ile masaya oturmayacağını beyan etti. Ardından büyük devletler arasında görüşmeler başladı. Bir ara yapılan görüşmelerde Sovyetler yumuşasa da Batılılara ve ABD'ye istediklerini yaptıramayacağını, daha da ileri gidemeyeceklerini anlayınca 13 Ağustos 1961'de berlin Duvarı'nı inşa etmeye başladılar.

Berlin Buhranı'nın Sonuçları

1) Almanya'nın bütünlüğünün tekrar kurulamayacağı anlaşıldı.
2) Sovyetler 1948'de Doğu Berlin'de komünistlere ayrı bir belediye kurdurdu. Böylece berlin ikiye ayrıldı.
3) Batı Almanya'daki işgal bölgelerini birleştiren İngiltere, Fransa, ABD, 23 Mayıs 1949'da Federal Alman Cumhuriyeti'ni kurdu.
4) Federal Alman Cumhuriyeti'ne karşılık olarak Sovyetler de kendi işgal bölgelerinde Ekim 1949'da Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni kurdu.
5) Batılılarla Sovyet Rusya arasında işbirliği yapılamayacağı ve dünyanın iki bloka ayrıldığı kesinleşti.


Batıya geçişi engellemeye çalışan UTANÇ DUVARI 9 Kasım 1989'da yıkıldı.