Uluslararası İlişkilerde değişim Süreci
Yumuşama (Detant): Soğuk Savaş döneminde 1959'da ABD Başkanı Einsenhower ile SSCB Devlet Başkanı Kruşçev'in Camp David görüşmeleri ile temelleri atılan ancak gerçek manada 1969 SALT-I ile başlayan nükleer silahların sınırlandırılması çalışmalarının başladığı, gerginliklerin ve sorunların barışçı yollarla (dialog ile) çözülmeye çalışıldığı dönemdir.

Yumuşama Politikasının Aşamaları:

  • Barışa varacak yakınlaşma
  • Anlaşma
  • İş birliği

Yumuşama Dönemi Politikasının Ortaya Çıkmasının Nedenleri (Doğu ve Batı Bloğunun Yakınlaşmasının Nedenleri):

1. Konvansiyonel silahlardan nükleer silahlara geçilmesi. (ABD ve SSCB'nin nükleer silahlanmada birbirine denk güçler haline gelmesi, muhtemel bir savaşta her 2 tarafında aynı zararı görecek olması.)

2. Bloklar arasında yaşanan siyasi gelişmeler

2a. Doğu blokunda yaşanan gelişmeler
-SSCB ile Çin arasında devam eden güven bunalımı (Böylece ortaya çıkan Çin ABD yakınlaşması bloklar arasındaki yakınlaşmanın başlamasında etkili oldu.)
- Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB güdümünden kurtulmak istemesi (Böylece batı ile diplomatik ilişki kurdular.)
- SSCB'nin 1968'de Çekoslavakya'yı işgalinin Doğu Blokunda tepkiyle karşılanması

2b. Batı blokunda yaşanan gelişmeler
- ABD'nin siyasi gelişmeler karşısında müttefiklerine danışmadan hareket etmesi
- Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından çekilmesi

SORU: Konvansiyonel silah ile nükleer silah arasındaki fark nedir?

Konvansiyonel silah yüzyıllardır kullanılan top, tüfek gibi belli bir alana zarar veren ve tesir süresi kısa olan silahlarken, nükleer silah daha geniş alana zarar veren, dolayısıyla askerlerin dışında sivil halkada zarar veren tesiri çok uzun yıllar süren silahlardır.

SORU: Yumuşama Döneminde nükleer silahların sınırlandırılmaya başlamasının sebepleri nelerdir?

ABD ve SSCB'nin nükleer silahlanmada birbirine denk güçler haline gelmesi, muhtemel bir savaşta her 2 tarafında aynı zararı görecek olması.

DİKKAT: Nükleer silahların sınırlandırılması çalışmaları, Küba krizinde nükleer savaş olasılığı gündeme gelince başlamıştır.