Yumuşama dönemi Politikaları

ABD'nin yumuşama dönemi Politikası:

1958 Berlin Buhranı sonrası doğu bloku ile ilişki kurulmaya başlandı. 1959 yılında ABD Başkanı Einsenhower ile Sovyetler Birliği Başkanı Kruşçev Camp David'de görüştü. Bu tarihten itibaren ABD, Sovyetler ile sorunları görüşerek, müzakere ederek çözme yolunu güttü. Nükleer silahların sınırlandırılması için çaba sarfetti. yumuşama dönemi ve sonrasında zaman zaman Sovyetler ile çıkarları çatışsada bu politikasında vazgeçmedi. (Berlin Buhranı, Küba Krizi, Ortadoğudaki çıkar çatışması, Vietnem Savaşı vb)

Diğer taraftan NATO'da liderliğini devam ettirirken, Doğu blokunda çözülme başlatabilmek için bloktan kopmaya müsait devletlerle yakınlaşmaya çalıştı. (Çin gibi)

SSCB'nin yumuşama dönemi Politikası:

Sovyetlerde bu dönemde yumuşama siyasetinin gereklerini yerine getirdi. Sorunların müzakere ile çözülmesi, nükleer silahların azaltılması konusunda çaba sarf etti. Fırsat buldukça etki alanını genişletmeye çalışmaktanda kaçınmadı. Afganistan'ı işgali buna en güzel örnektir.

Çin'nin yumuşama dönemi Politikası:

Çin'in dış politikada yumuşama siyaseti izlemesinin sebepleri:
1. sscb'nin baskısında kurtulmak istemesi
2. Japonya'yı etkisiz hale getirmek istemesi.
3. Uluslararası alanda siyasi yanlızlıktan kurtulmak istemesi.

Bu durumdan faydalanmaya çalışan ABD, SSCB ile Çin'in yakınlaşmasını önlemek için uluslararası alanda Çin'i desteklemeye başladı. abd'nin Vietnam'dan askerlerini çekmesi ile daha da gelişen ilişkiler, abd'nin Çin'in Birleşmiş Milletler'e üye olması desteklemesiyle zirveye ulaştı.

Ping-Pong Diplomasisi: Japonya'da dünya şampiyonasına katılan Amerikan Masa Tenisi Takımı, 1971 yılında Çin'e davet edildi. 7 batılı gazeteciye de giriş vizesi verildi. Masa tenisi takımı 14 Nisan 1971'de Çin Başabakanı tarafından kabul edildi. Aynı gün başkan Nixon, 20 yıldır Çin'e karşı uygulanan ticari amborgayı kaldırdı. Başkan Nixon, 1972'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.