Helsinki Konferansı

Helsinki konferansının Toplanma Tarihi: 15 Ocak 1973

Helsinki konferansının Toplanma Amacı:
Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini arttırmak, karşılıklı güven ve saygıyı geliştirmek, demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanında gelişme kaydetmektir.

Helsinki Konferansına katılan Devletler: Arnavutluk ve Andorra hariç bütün Avrupa devletleri ve ABD ve Kanada katılmıştır.

Konferans:

2. Dünya Savaşı sonrası değişen kuvvet ilişkilerini yansıtacak bir anlaşmanın yapılamamış olması, özellikle Avrupa'daki siyasi düzeni istikrarsızlığa mahkum eden en önemli etkenlerden biri sayılmıştır. 1950'lerden itibaren doğu bloku ülkeleri Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlayacak bir anlaşma imzalamak için Batı bloku ülkelerine tekliflerde bulundu. Lakin Batı Almanya'nın Doğu bloku ülkeleriyle yaşadığı sorunlar bu tekliflere Batı blokunun cevap dahi vermemesine sebep oldu. 1970'lerin başlarında ABD ve SSCB arasındaki silahsızlanma görüşmelerinin başlaması ılımlı bir ortam doğurdu.

Doğu bloku ülkelerinin önerisi, batı bloku ülkelerinin onayı ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Helsinki'de 15 Ocak 1973'te başladı. Yaklaşık 2 yıllık hazırlık devresi sonrası 1 Ağustos 1975'te Sonuç Belgesi (Helsinki Nihai Senedi) imzalandı. helsinki Nihai Senedi'ni 33 Avrupa ülkesi (Arnavutluk ve Andorra hariç) ve ABD ile Kanada imzaladı.