Helsinki nihai senedi (Sonuç Belgesi)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonucunda 1 Ağustos 1975'te 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada tarafından imzalandı.

Bu sürecin devamı için toplantılar; Belgrat
Helsinki nihai senedi 3 temel bölüme ayrılmıştır:


 1. Avrupa güvenliği ile ilgili problemler
 2. Ekonomi, bilim, çevre ve teknoloji alanlarında işbirliği
 3. İnsan haklarının geliştirilmesi


Helsinki Sonuç Bildirgesi çerçevesinde 35 devletin birbirleriyle olan ilişkilerinde rehberlik edecek 10 ilke aşağıdaki gibidir:

 1. Egemen eşitlik ve egemenliğe saygı,
 2. Sınırların ihlal edilmezliği,
 3. Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,
 4. Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması,
 5. Anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü,
 6. İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı,
 7. Halklarin eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması,
 8. Devletler arasında işbirliği,
 9. İçişlerine karışmama,
 10. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi.