Vietnam Savaşı

Savaş Neden Çıktı?

Temmuz 1954'te Laos, Kamboçya, Kuzey ve Güney vietnam bağımsız birer devlet olmuştu. Ho Chi Minh liderliğindeki komünist Kuzey Vietnam'ı bölge için tehlike olarak gören ABD, 1954'den sonra bölge ile yakından ilgilenmeye başladı.

Güney Vietnam, 1955'de ABD ile sıkı ilişkiler kurdu. Güney Vietnam'ın komünist kontrolüne girmesini istemediği için güneye ekonomik ve askeri yardımın yapılması gerektiğini savunan ABD yönetimi, Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... bölgeye askeri uzman göndermeye başladı. 1960'da Amerika'nın Güney Vietnam'da 1000 olan askeri danışman sayısı 1963'te 17.000'e ulaştı.

Savaş Başlıyor...

ABD 1964'te vietnam Savaşı'na fiilen girmiş, Ağustos 1964'te Amerikan gemileri Kuzey vietnam gemilerinin saldırısına uğramaya başlamıştır. ABD 1965'te Kuzey Vietnam'ı bombalamaya başladı. Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... 1965'te Güney Vietnam'da 80.000 olan ABD askeri varlığı 600.000'e kadar çıkarıldı.

ABD Batağa Saplanıyor...

vietnam Savaşı'nda yaşanan ve her geçen gün artan kayıplar Amerikan halkının tepkisini topladı ve büyük çalkantılara sebep oldu. tarihportali.net Amerikan halkı bu savaşın anlamsız olduğunu düşünüyordu.

Ocak 1969'da yeni başkan Nixon görevine başladığında Vietnam'da 540.000 Amerikan askeri bulunuyordu ve Amerikalıların kaybı yaklaşık 31.000 idi. Barış görüşmeleri 1973 yılı başında bir neticeye ulaşabildi. 55.000 Amerikan askerinin ölümüne mal olan vietnam Savaşı 27 Ocak 1973'de Paris'te imzalanan antlaşma ile sona erdi.

Antlaşma ile 17. enlem Kuzey ve Güney vietnam arasında sınır oldu. ABD Vietnam'daki tüm askerini geri çekti. Güney vietnam halkının kendi kaderini kendisinin tayin etmesine karışmayacağını ilan eden Kuzey vietnam iki yıl sonra Güneye saldırdı ve Nisan 1975'de bütün Vietnam'a egemen oldu.