Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkileri

Ç Çevrimdışı

çubuk prenses

New member
Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkileri
*Türk milletinin ihtiyaçlarının sonucu olarak ortaya çıkan Atatürk ilkeleri birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahiptirler.Bundan dolayı Atatürk ilkeleri bir bütünün ayrılmaz parçaları gibidir.

*Bu ilkeler Türk milliyetçiliği esasına dayanmakla birlikte,altı ilkeden biri olna milliyetçilik aynı zamanda diğer ilkelerin özünü oluşturur.

*Bütün ilkeler,Türk milleti için yapıldığından milliyetçiliği desteklemektedir.

*Cumhuriyetçilik halkın yönetime katılmasını sağladığı için Halkçılık ilkesini,Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan bazı ilkeler de Cumhuriyetçilik ilkesini desteklediği için bu ilkeler birbirlerini destekler.

*Devletçilik,halkın yararına olan kurum ve kuruluşların devlet eliyle yapılmasını amaçladığı için Halkçılık ilkesini destekler.

*Laiklik ilkesi,aklı ve bilimi ön plana çıkardığından halkın yönetimdeki egemenliğini öngören Cumhuriyetçilik ilkesini güçlendirir.

*Değişik alanlarda ve diğer ilkelerle ilgili yapılan bütün yenilikler aynı zamanda çağdaşlaşmayı esas alan İnkılapçılık ilkesini ilgilendirir.

*İnkılapçılık ilkesi çağın şartlarına göre sürekli değişimi öngördüğü için tutuculuğa ve gericiliğe karşıdır.Aklın ve bilimin önderliğinde ilerlemeyi öngördüğünden Laiklik ilkesi ile bağlantılıdır.

*Laiklik ilkesi gereği devlet,bütün din mensuplarına eşit yakınlıkta olmalıdır.Yani hangi dinden ve inançtan olursa olsun devlet bütün vatandaşlarına eşit davranmak zorundadır.Bu da Laiklik ilkesinin Halkçılıkla bağlantısı olduğunu gösterir.


NOT:
Atatürk ilkelerinin varlığı,Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının korumasına ve demokratik yönetim anlayışının sürdürülmesine bağlıdır.Aynı zamanda Atatürk ilkelerinin yeni nesiller tarafından öğrenilmesi ve uygulanması,varlıklarını sürdürmesinde önemli bir yere sahiptir.
 
Geri
Üst