Ermeniler'in Kazım Karabekir'e Teşekkür Ettiği Mektup

B Çevrimdışı

Betül

New member
Kazım Karabekir Kars’a girdiğinde Kars’taki Amerikan heyetinin emrinde 6000 fakir ve kimsesiz ermeni çocuk vardı. Bu çocuklara gösterilen iyi muameleden dolayı ermeniler şu mektubu Kazım Karabekir Paşa’ya gönderiyor.
EN BÜYÜK KUMANDANA
Bugün Ermeni esir zabitleri ve efradı için mes’ut bir bayramdır…Bugün on iki ay süren esaretten sonra biz artık ailemize ve vatanımıza kavuşuyoruz. Bizim en büyük amirimiz olmak hesabıyla zatialilerine ve maiyetleri zabitanına biz Ermeni zabit ve neferleri Türkiye’de hakkımızda gösterilen hüsnümuameleden(iyi muamele) dolayı bütün kalb ve ruhumuzla arzı teşekküre musarrat eyliyoruz. Biz buradan hareket ederken güzel hatıralarıda birlikte götürmekteyiz. Biz emin bulunuyoruz ki, bundan sonra ermeni askeri size karşı silahbedest olarak bulunmayacaktır. Ve taraf-ı âlilerinden bizlere tebliğ edildiği üzere 13 Teşrinievvel 1921′de Kars’ta bu husus her iki milletin evliyayı umuru arasında takrir ve temin edilmiştir. Biz dahi bundan eminiz. İki memleket arasında Türkler ile Ermeniler birbirine karşılıklı yardım edecek ve birlikte yekdiğerini müdafaa ve sıyanet eyliyeceklerdir.
Alıntıdır.
 
Geri
Üst