Harbiyeli Mustafa Kemal'in Künye Bilgileri

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
HTML:

<h3>HARBİYELİ MUSTAFA KEMAL'İN KÜNYE BİLGİLERİ </h3>

<p style="margin: 0px;">
<table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; margin: auto 4.8pt; width: 468pt; border-collapse: collapse;" align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624">
<tbody>
<tr style="height: 14.25pt;">
<td style="border: 6pt ridge windowtext; padding: 0cm 3.5pt; background: BLACK none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 468pt; height: 14.25pt;" valign="top" width="624">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: Algerian;">HARBİYELİ MUSTAFA KEMAL'İN KÜNYE BİLGİLERİ</span></p></td></tr>

<tr style="height: 209.75pt;">
<td style="border-style: none ridge ridge; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 6pt 6pt; padding: 0cm 3.5pt; background: #990000 none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 468pt; height: 209.75pt;" valign="top" width="624">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 9pt;"><span style="color: silver;"><o:p><font face="Times New Roman"></font></o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" style="border: 1pt solid gray; width: 521.6pt;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="695">
<tbody>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Duhulü <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">1 Mart 1315-13 Mart 1899 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Apolet Numarası <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">

<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">1283 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Diploma Numarası <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">5998 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Her Dersin Üç Senelik Toplam Numarası (Notu) <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">1635 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">

<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">M.Kemal'in Üç Senede Kazandığı Puanların Toplamı <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">1498 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Toplam Not Üzerinden Sırası (Sicili) <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">8 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">İmtihan Sonuçlarının Ve Yeni Subayların İsimlerinin Açıklaması Ve Bayram İznine(39 Gün) Gitmeleri <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>

<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">22 Teşrinisani 1317 - 05 Aralık 1901 Perşembe <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Bayramın Bitişi <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">31 Kanunuevvel 1317 - 13 Ocak 1902 Pazartesi <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Diplomaların verilişi (Tören) <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">12 Kanunusani 1317 - 25 Ocak 1902 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>

<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Harp Okulu'ndan Çıkışı (Neşeti) <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">28 Kanunusani 1317 - 10 Şubat 1902 Pazartesi <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 215.6pt; background-color: transparent;" valign="top" width="287">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Sicili <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 306pt; background-color: transparent;" valign="top" width="408">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">1317-P. 8 = 1901-Piyade-8 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr></tbody></table>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span>[/b]</p>
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">MUSTAFA KEMAL'İN HARP AKADEMİSİ KÜNYE BİLGİLERİ <o:p></o:p></span>[/b]</p>

<table class="MsoNormalTable" style="border: 1pt solid gray; width: 521.6pt;" background="images/bg/bg5.jpg" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="695">
<tbody>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 41.34%; background-color: transparent;" valign="top" width="41%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Harp Akademisi'ne Girişi <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 58.66%; background-color: transparent;" valign="top" width="58%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">28 Kanunusani 1317 - 10 Şubat 1902 <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 41.34%; background-color: transparent;" valign="top" width="41%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Kurmay Olarak Yemin Etmesi <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 58.66%; background-color: transparent;" valign="top" width="58%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">08 Teşrinievvel 1320 - 21 Ekim 1904 Cuma <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">

<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 41.34%; background-color: transparent;" valign="top" width="41%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Harp Akademisi Mezuniyet Sırası <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 58.66%; background-color: transparent;" valign="top" width="58%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">5 (Beşinci) <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 41.34%; background-color: transparent;" valign="top" width="41%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Harp Akademisi Dönemi <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 58.66%; background-color: transparent;" valign="top" width="58%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">57nci Dönem <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 41.34%; background-color: transparent;" valign="top" width="41%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">Harp Akademisi'nden Çıkışı (Neşeti) <o:p></o:p></span>[/b]</p></td>

<td style="border: 1pt solid gray; padding: 0cm; width: 58.66%; background-color: transparent;" valign="top" width="58%">
<p style="text-indent: 9pt;"><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;">29 Kanunuevvel 1320 - 11 Ocak 1905 Çarşamba <o:p></o:p></span>[/b]</p></td></tr></tbody></table>
<p style=""><b style=""><span style="font-size: 9pt; color: white; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span>[/b]</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: silver;"><o:p><font face="Times New Roman"></font></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></p>
 
Geri
Üst