Liselerde Alan Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

raltar Çevrimdışı

raltar

Super Moderator
9. SINIFLAR ALAN SEÇİMİNDE ve SEÇMELİ DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Alanların Belirlenmesi ve Seçimi
1-Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.
2-Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.
Öğrencilerden;
a) Alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olanlar istediği alana,
b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,
c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana
yönlendirilir.
3-Alan seçimi, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen süre içinde yapılır. Zorunlu hâllerde bu tarihten sonra da alan seçimi yaptırılabilir.
4- Alanını seçen öğrenciler, alana geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla ders yılı başından itibaren bir ay içinde alanını değiştirebilir.
5-Alan seçilen sınıftan sonraki sınıflarda da öğrenciler, sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması ile ilgili hükümler doğrultusunda derslerin başladığı tarihten itibaren not şartı aranmaksızın bir ay içinde alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavlarına alınır. Yeni alanında okutulmayan sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak sorumlu olunan seçmeli derslerin sorumluluğu devam eder.
Ders Seçimi
a-Okulun imkânları göz önünde bulundurularak seçilebilecek dersler, ders kesiminden önce okul müdürlüğünce ilân edilir.
b-Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin iş birliği ile ders kesiminden, yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Zorunlu hâllerde bu tarihten sonra da ders seçimi yaptırılabilir.
c-Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Alanlara Kaynaklık Eden Dersler
Türkçe-Matematik : Dil ve Anlatım- Türk Edebiyatı- Matematik
Fen Bilimleri : Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji
Sosyal Bilimler : Dil ve Anlatım- Türk Edebiyatı -Tarih-Coğrafya
Yabancı Dil : Dil ve Anlatım- Türk Edebiyatı -Yabancı Dil
 
Geri
Üst