Öğrenci Affı' için Gül'e Kanun teklifi metni

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Eğitim Hakkı Platformu, (www.ogrenciaffi.org) topladıkları binlerce imza ve öğrencilerin durum değerlendirmesi raporlarıyla beraber, “öğrenci affı yasa teklifi önerisi”ni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sundular.

Öğrenci affı bekleyen gençler tarafından kurulan ve öğrenci affının çıkarılması amacıyla yoğun çalışmalar yürüten Eğitim Hakkı Platformu, (www.ogrenciaffi.org), milletvekilleri, parti liderleri derken şimdide öğrenci affı için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kapısını çaldı. Eğitim Hakkı Platformu temsilcileri bir haftada topladıkları imzaları ve binlerce öğrencinin durumlarının değerlendirildiği öğrenci profili araştırma raporunu Cumhurbaşkanlığı makamına ilettiler. Eğitim Hakkı Platformu temsilcileri ayrıca hazırladıkları “öğrenci affı yasa teklifi önerisi”ni de Cumhurbaşkanlığına sundular. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri bir hafta içerisinde konu ile ilgili Eğitim Hakkı Platformu temsilcilerine dönüleceğini belirtirken, konunun YÖK’e Cumhurbaşkanlığı tarafından bizzat iletileceği mesajını verdiler.

-İLİŞİĞİ KESİLENLERE 4 SINAV HAKKI İSTEMİ-

Cumhurbaşkanlığına Eğitim Hakkı Platformu’nun sunduğu “Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” teklifinde, “Yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve diğer bütün sınıflarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, 12 Eylül 1980 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar -kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil- her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmiş öğrencilere ilişiklerinin kesilmesine neden olan bütün dersler için iki öğretim yılı devam ve dört sınav hakkı verilir” geçici maddesi yer alıyor. Söz konusu geçici madde içerisinde, “Öğrenciler, daha önce başarısız oldukları dersler programdan çıkarılmış ise bu derslerin yerine kurumlarınca belirlenecek başka derslerden sınava girerler ve bu sınavlarda başarılı olmaları halinde öğrenciliğe intibakları yapılır. Bu öğrenciler için de devam zorunluluğu yoktur” ibaresi yer alıyor.

-“KANUN TEKLİFİ”NDE DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS İÇİN DE AF İSTENİYOR-

Hiçbir yasal geçerliliği olmayan söz konusu “kanun teklifi”nde, halen askerlik yapanlar da unutulmazken, “Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen denklik işlemlerine esas olmak üzere yapılan seviye tespit sınavlarında başarısız olan öğrencilere ek iki sınav hakkı verilir. Müracaat süreleri içerisinde askerlik zamanı gelmiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Halen askerlik görevini yapmakta olanların terhislerinden sonraki iki ay içinde müracaat hakları saklıdır. Gözlem altında veya tutuklu bulunanlar, bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde müracaat ettikleri takdirde, bu Kanun hükümleri çerçevesinde haklarını kullanabilirler” ibaresi de yer aldı. Söz konusu teklifte, doktora ve yüksek lisans öğrencileri için ise “01.01.2000 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, lisansüstü öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere başarısız oldukları dersler ve yeterlilik için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlara iki sınav hakkı tanınır” ibareleri yer alıyor.
 
Geri
Üst