Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Çalışma Soruları

T Çevrimdışı

TATAMA

New member
1- Yakın Doğu kavramı içerisinde hangi coğrafyalar girer yazınız?
2- XIV. Yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?
3- XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?
4- Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?
5- Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldı? Önemi nedir?
6- Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedir? Hangi Osmanlı hükümdarı tarafından
atılmıştır?
7- Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?
8- Türklerin Rumeli’ye geçiş amaçları nelerdir?
9- Türklerin Rumeli’ye ne zaman ,hangi olayla geçtiler?
10- Osmanlıların Rumeli’de uyguladıkları iskan politikasının temel amaçları nelerdir?
11- I. Murat tahta geçtikten sonra öncelikli olarak hangi tedbirleri almak zorunda kaldı.?
12- Edirne’nin fethinin önemi nedir?
13- Osmanlıya karşı kurulan ilk haçlı ittifakının amacı nedir?
14- Sırp Sındığı savaşının sonuçları nelerdir?
15- Çirmen Savaşının sebepleri nelerdir?
16- I. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
17- İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?
18- Niğbolu Savaşında yer alan haçlı ordusunun amacı nedir?
19- Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?
20- Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin temel nedenleri nelerdir?
21- Yıldırım Bayezıt dönemi Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının Sonuçları nelerdir?
22- Ankara Savaşının nedenleri nelerdir?
23- Osmanlının Ankara Savaşında yenilgiye uğramasının nedenleri nelerdir?
24- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Anadolu üzerindeki sonuçları nelerdir?
25- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Rumeli üzerindeki etkileri nelerdir?
26- Ankara Savaşı sonrasında Rumeli’deki kayıpların az olmasının nedenleri nelerdir?
27- Fetret Devri nedir?Yazınız.
28- Fetret Devrinde mücadele eden Yıldırım’ın oğulları hangisidir?
29- Fetret Devrinde Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarının çıkmasına etki eden anlayış nedir?
30-Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı
31- Anadolu’da ortaya çıkan idin karakterli ilk isyan hangisidir?
32- Şeyh Bedreddin İsyanın en önemli özelliği nedir?
33- II.Murat dönemi iç isyanlar hangileridir yazınız?
34- Edirne-Segedin Antlaşması kimler arasında,ne zaman imzalandı?
35-II.Murat’ın Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalama nedenleri nelerdir?
36- Edirne-Segedin Antlaşmasının maddeleri nelerdir?
37- Edirne –Segedin Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
38- II.Murat’ın 1444’te taht terk etmesinin nedenleri nelerdir?
39- Varna Savaşının sonuçları nedir?
40- II.Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
41- İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir?Genel olarak yazınız?
42- İstanbul’un fethine etki eden dini faktörler nelerdir?
43- İstanbul’un fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?
 
Geri
Üst