Sakarya Zaferi'nden Sonra Başkumandan Mustafa Kemal'in Orduya Mesajı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Sakarya Zaferi'nden Sonra Başkumandan Mustafa Kemal'in Orduya Mesajı (20 Eylül 1921)

Sakarya Zaferi'nden sonra TBMM'nce 19 Eylül 1921 günü Gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilen Mustafa Kemal'in ilk işi bu mesajı orduya göndermek oldu.

NEFERLERE !

Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış idim. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rasgelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alteden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan bir millete yad elleri altında köle olmak mümkün değildir. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkımda yeni bir rütbe ve Gazi unvaniyle tecelli eden iltifat ve teveccühü, doğrudan doğruya size râcidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu, en şerefli ve en ulu bir gaza ile mümtaz olan gene ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanı- büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirine delâlet eden bu unvanı ve rütbeyi ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük ser-maye-i iftiharı olarak taşıyacağım. Cenab-ı Hak giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde şerefli silâh arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliğin, kahramanlığın hakkı olan kati halâsı nasip etsin.

Başkumandan (Başkomutan) Mustafa Kemal
20 Eylül 1921
 
Geri
Üst