Ynt: İlk Matbaa da Basılan Eserler Ne Türdü?

Z Çevrimdışı

zülfikar

New member
zülfikar ' Alıntı:
İLK TÜRK MATBAASINDA BASILAN ESERLER
1. Kitab-ı Lugat-ı Vankulu (Arapça ve Türkçe Vankulu Sözlüğü)
2. Tuhfet-ül Kibar fi Esfari'l-bihar (Deniz savaşçıları)
3. Tarih-i Seyyah
4. Tarih-i Hindi Garbi (Amerika ve B. Hindistan Tarihi)
5. Tarih-i Timur-u Gürgan (Timurlenk Tarihi)
6. Tarih-i Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid (Eski ve Yeni Mısır Tarihi)
7. Gülşen-i Hulefa (Halifelerin Gül Bahçesi)
8. Gramaire Turque (Türkçe Grameri veya Türk dilini öğrenmek için kolay yöntem)
9. Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem
10. Füyuzat-ı Mıknatısiyye (Mıknatısın yaydığı dalgalar)
11. Cihannüma (Dünya Aynası)
12. Takvimü't Tevarih (Tarih Cetveli)
13. Tarih-i Naima
14. Tarih-i Raşid
15. Tarih-i Asım
16. Ahval-i Gazavat der Diyar-i Bosna
17. Kitab-ı Lisanü'l Acem

İlk Türk matbaasında basılan ilk 17 eser yukarıda verilmiştir ve bu eserler dini içerikli değildir. Bunun da sebepleri;
* Hattatların işsiz kalması korkusu (mübalağalı olmak üzere Osmanlı'da 18.yüzyılda 90.000 civarında hattat olduğu belirtilmekte)
* Dini bilgilerin yanlış basımından şüphelenilmesi.
 
Geri
Üst